Saturday, May 28, 2022
spot_img
Homeทัวร์ต่างประเทศทัวร์อินเดีย เริ่มต้น 16,999 บาท

ทัวร์อินเดีย เริ่มต้น 16,999 บาท

ทัวร์อินเดียทัวร์อินเดีย ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี ทัวร์อินเดียราคาถูก วันนี้-ก.พ.2562

ทัวร์อินเดีย จะกี่ครั้งก็หลงรัก ทัวร์อินเดีย ทัวร์อินเดียราคาถูก ตะลุยเมืองชัยปุระ ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ ทัวร์อินเดีย แสวงบุญ ทัวร์อินเดีย 5 ดาว ล่าตามหาเมืองสีชมพู ฮาวามาฮาล มนต์เสน่ห์แห่งอินเดีย อนุสรณ์แห่งความรัก ทัชมาฮาล ราคาเริ่มต้น 16,999 เที่ยวอินเดีย จะกี่ครั้งก็หลงรักตะลุยเมืองชัยปุระ ล่าตามหาเมืองสีชมพู ฮาวามาฮาล มนต์เสน์แห่งอินเดีย อนุสรณ์แห่งความรัก ทัชมาฮาล

โปรแกรม 1 ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ อัครา 4 วัน 2 คืน
โค้ดทัวร์ BBIF_BT-JAI01 มหัศจรรย์ INDIA

ชมพระราชวังสายลม พระราชวังกลางน้ำ สัมผัสประสบการณ์ นั่งรถจีปขึ้น AMBER FORT ชมทัชมาฮาล 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ชม CITY PALACE อัคราฟอร์ท
Step Well วัดพระพิฆเนศ แถมฟรี!! ถุงผ้า+ร่ม+ผ้าคลุมไหล่
สายการบิน Thai Air Asia
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
11-14 ส.ค. 62
25-28 ส.ค. 62
01-04 ก.ย. 62
15-18 ก.ย. 62
29 ก.ย.-02 ต.ค.
13-16 ต.ค.62
20-23 ต.ค.62
23-26 ต.ค.62
25-28 ต.ค.62
01-04 พ.ย.62
08-11 พ.ย.62
15-18 พ.ย.62
20-23 พ.ย.62
22-25 พ.ย.62
04-07 ธ.ค.62
06-09 ธ.ค.62
08-11 ธ.ค.62
13-16 ธ.ค.62
15-18 ธ.ค.62
16,900
15,999
15,999
15,999
16,999
19,900
18,900
20,900
19,900
18,900
17,900
18,900
17,900
18,900
19,900
18,900
19,900
18,900
19,900
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 15,999 บาท
โปรแกรม 2 ทัวร์อินเดีย พุทธคยา พาราณสี 4 วัน 3 คืน
โค้ดทัวร์ BBIF_GAY01 มหัศจรรย์ พุทธคยา พาราณสี

ชมเขาคิชฌกูฏ ที่ประทับของพระพุทธเจ้าก่อนเสด็จดับขันปริพนิพพาน ชมวัดเวฬุวันมหาวิหาร วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ชมสังเวชนียสถาน สารนาถ สถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา ชมพิธีคงคาอารตี พิเศษ!กระทงลอยขอพรแม่น้ำคงคา ล่องเรือชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้า
ชมวัดมหาโพธิ์ สถานที่ที่เจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้ พิเศษ!! พักโรงแรมหรู 4 ดาว
สายการบิน Thai Air Asia
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
27-30 ต.ค.62
01-04 พ.ย.62
08-11 พ.ย.62
15-18 พ.ย.62
22-25 พ.ย.62
29 พ.ย.-02 ธ.ค.
06-09 ธ.ค.62
13-16 ธ.ค.62
20-23 ธ.ค.62
27-30 ธ.ค.62
29 ธ.ค.62-01 ม.ค.63
03-06 ม.ค.63
10-13 ม.ค.63
17-20 ม.ค.63
24-27 ม.ค.63
31 ม.ค.-03 ก.พ.
19,900
18,900
19,900
18,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
20,900
19,900
18,900
19,900
19,900
19,900
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 18,900 บาท
โปรแกรม 3 ทัวร์อินเดีย ทัชมาฮาล 5 วัน 3 คืน
โค้ดทัวร์ BBIF_BT-DEL02 มหัศจรรย์ ทัชมาฮาล

พระราชวังสายลม พระราชวังกลางน้ำ นั่งรถจีปขึ้นไปชมพระราชวัง AMBER FORT
ทัชมาฮาล 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก พระราชวังหลวง วัดพระพิฆเนศ อัคราฟอร์ท แชนด์ เบารี ประตูเมืองอินเดีย วัดลักษมีนารายัน ชอปปิ้งตลาดจันปาท
แถมฟรี!! (ถุงผ้า+ร่ม+ผ้าคลุมไหล่)
สายการบิน Thai Airways
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
22-26 ส.ค.62
12-16 ก.ย.62
10-14 ต.ค.62
24-28 ต.ค.62
31 ต.ค-04 พ.ย.
21-25 พ.ย.62
20,900
20,900
25,900
25,900
25,900
25,900
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 20,900 บาท
โปรแกรม 4 ทัวร์อินเดีย เนปาล 4 สังเชนียสถาน 7 วัน 6 คืน
โค้ดทัวร์ BBIF_BT-GAY02_มหัศจรรย์ อินเดีย เนปาล 4 สังเชนียสถานล

เยี่ยมชม พุทธคยา หรือ วัดมหาโพธิ์ หมู่บ้านนางสุชาดา เมืองพาราณสี ชมสังเวชนียสถาน สารนาถ ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา ชมพิธีคงคาอารตี เมืองลุมพินี (เนปาล) ชมวิหารมายาเทวี เสาอโศก เมืองกุสินารา ชมมหาปรินิพพานวิหาร มกุฏพันธนเจดีย์ เมืองเวสาลี วัดป่ามหาวัน เสาอโศก ชมมหาลัยนาลันทา วัดเวฬุวันมหาวิหาร เขาคิชฌกูฏ
พิเศษ!! ชุดเสริมบารมี (ถุงผ้า+อาสนะ+ร่ม+พัด+หนังสือสวดมนต์)
สายการบิน Thai Air Asia
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
04-10 พ.ย. 62
25 พ.ย.-01 ธ.ค.
16-22 ธ.ค. 62
30 ธ.ค.-05 ม.ค.
13-19 ม.ค. 63
27 ม.ค.-02 ก.พ.
25,900
32,900
26,900
27,900
26,900
26,900
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 25,900 บาท
โปรแกรม 5 ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี 5 วัน 3 คืน
โค้ดทัวร์ BZF_ZDEL01

เมืองเดลี เมืองชัยปุระ ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ด พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ด ซิตี้ พาเลซ ฮาวา มาฮาล เมืองอัครา อัครา ฟอร์ท ทัชมาฮาล เมืองเดลี กุตับมีนาร์ ประตูเมืองอินเดีย ตลาดพื้นเมืองจันปาท
# บริการอาหารบนเครื่องทั้งไป และกลับ # บริการน้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
# พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนูอาหารไทย 1 มื้อ
# แจกฟรี!! ของสัมนาคุณ ชุดสาหรี + หิมาลายา ลิปบาล์ม
# พิเศษ!! พักโรงแรมระดับ 4 ดาวทุกคืน!!
# พิเศษ!! นั่งรถจิ๊บชมพระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ด
สายการบิน Thai Airways
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
13 – 17 ก.ย.62
20 – 24 ก.ย.62
27 ก.ย. – 01 ต.ค.
04 – 08 ต.ค.62
11 – 15 ต.ค.62
18 – 22 ต.ค.62
20 – 24 ต.ค.62
25 – 29 ต.ค.62
08 – 12 พ.ย.62
15 – 19 พ.ย.62
22 – 26 พ.ย.62
29 พ.ย. – 03 ธ.ค.
06 – 10 ธ.ค.62
07 – 11 ธ.ค.62
13 -17 ธ.ค.62
19,999
20,999
20,999
21,999
23,999
22,999
23,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
23,999
23,999
22,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 19,999 บาท
โปรแกรม 6 ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ อัครา เดลี 6 วัน 4 คืน
โค้ดทัวร์ BZF_ZDEL02

กุลมาร์ค กุลมาร์ค กอนโดล่า เทือกเขากุลมาร์ค สวนโมกุล สวนชาลิมาร์ สวนนิชาท ทะเลสาบดาล สวนแอปเปิ้ล พาฮาลแกม ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร์ ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี เมืองเดลี เมืองอัคราทัชมาฮาล อัครา ฟอร์ท เมืองเดลี ประตูเมืองอินเดีย ตลาดพื้นเมืองจันปาท ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี
# บริการอาหารบนเครื่องทั้งไป และกลับ # บริการน้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
# พิเศษ!! นำทุกท่านล่องเรือชิคารา (เรือพายโบราณ) # ชิมแอปเปิ้ลสดๆ จากสวน
# พิเศษ!! รวมค่านั่งกระเช้า “กุลมาร์ค กอนโดล่า”
# พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนูอาหารไทย 1 มื้อ
# แจกฟรี!! ของสัมนาคุณ ลิปบาล์ม # พักโรงแรมระดับ 4 ดาว + พักบ้านเรือ 3 คืน
สายการบิน Thai Airways
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
12 – 17 ก.ค.62
25 – 30 ก.ค.62
15 – 20 ส.ค.62
29 ส.ค. – 03 ก.ย.
29,999
29,999
28,999
28,999 27,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 27,999 บาท
โปรแกรม 7 ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ อัครา เดลี 6 วัน 4 คืน
โค้ดทัวร์ BZF_ZDEL03

กุลมาร์ค กุลมาร์ค กอนโดล่า เทือกเขากุลมาร์ค สวนโมกุล สวนชาลิมาร์ สวนนิชาท ทะเลสาบดาล สวนแอปเปิ้ล พาฮาลแกม ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร์ ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี เมืองเดลี เมืองอัคราทัชมาฮาล อัครา ฟอร์ท เมืองเดลี ประตูเมืองอินเดีย ตลาดพื้นเมืองจันปาท ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี
# บริการอาหารบนเครื่องทั้งไป และกลับ # บริการน้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
# พิเศษ!! นำทุกท่านล่องเรือชิคารา (เรือพายโบราณ) # ชิมแอปเปิ้ลสดๆ จากสวน
# พิเศษ!! รวมค่านั่งกระเช้า “กุลมาร์ค กอนโดล่า”
# พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนูอาหารไทย 1 มื้อ
# แจกฟรี!! ของสัมนาคุณ ลิปบาล์ม # พักโรงแรมระดับ 4 ดาว + พักบ้านเรือ 3 คืน
สายการบิน Thai Air Asia
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
06 – 11 ก.ย.62
13 – 18 ก.ย.62
20 – 25 ก.ย.62
27 ก.ย. – 02 ต.ค.
04 – 09 ต.ค.62
10 – 15 ต.ค.62
11 – 16 ต.ค.62
17 – 22 ต.ค.62
18 – 23 ต.ค.62
19 – 24 ต.ค.62
25 – 30 ต.ค.62
31 ต.ค. – 05 พ.ย.
07 – 12 พ.ย.62
14 – 19 พ.ย.62
21 – 26 พ.ย.62
28 พ.ย. – 03 ธ.ค.
27,999
29,999
29,999
29,999
29,999
31,999
32,999
30,999
31,999
31,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 27,999 บาท
โปรแกรม 8 ทัวร์อินเดีย ทัชมาฮาลชัยปุระ นครสีชมพู 5วัน 2คืน
โค้ดทัวร์ B2F_GQ3JAI-XW001

เดลลี (ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี) ชัยปุระ ป้อมแอมเบอร์ ซิติพาเลส ฮาวา มาฮาล ชัยปุระ วัดพระพิฆเนศ อักรา อัครา ฟอร์ด ทัชมาฮาล อักรา เดลลี กุตุบมีนาร์ ประตูชัย (India Gate) เดลลี (ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี)
สายการบิน NokScoot
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
08-12 ส.ค. 62
15-19 ส.ค. 62
22-26 ส.ค. 62
29 ส.ค. – 02 ก.ย.
12-16 ก.ย. 62
19-23 ก.ย. 62
26-30 ก.ย. 62
03-07 ต.ค. 62
10-14 ต.ค. 62
22-26 ต.ค. 62
14,990
14,990
14,990
14,990
14,990
14,990
14,990
14,990
14,990
14,990
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 14,990 บาท
โปรแกรม 9 ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ อัครา ทัชมาฮาล 4 วัน 2 คืน
โค้ดทัวร์ B2F_GQ3JAI-FD001

เดลลี (ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี) ชัยปุระ ฮาวา มาฮาล ป้อมแอมเบอร์ ซิตี้พาเลซ วัดพระพิฆเนศ  อักรา ทัชมาฮาล อัครา ฟอร์ด บ่อน้ำจันเบารี ชัยปุระ เดลลี (ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี)
สายการบิน Thai AirAsia
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
25 – 28 ต.ค. 62
01 – 04 พ.ย. 62
22 – 25 พ.ย. 62
29 พ.ย.- 02 ธ.ค.
04-07 ธ.ค. 62
13-16 ธ.ค. 62
20-23 ธ.ค. 62
27-30 ธ.ค. 62
29 ธ.ค.-01 ม.ค.
16,900
15,900
15,900
14,900
17,900
17,900
17,900
19,900
20,900
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 14,900 บาท
โปรแกรม 10 ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ I Miss You 6วัน 4คืน
โค้ดทัวร์ B2F_GQ3DEL-TG001

เดลลี (ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี) เดลลี ศรีนาคา (บินภายใน) แคชเมียร์ ศรีนาคา กุลมาร์ค เคเบิลคาร์ (*รวมค่าขึ้นแล้ว) ศรีนาคา โซนามาร์ค นั่งเรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ เดลลี (บินภายใน) กุตุบมีนาร์ ประตูชัย (India Gate) – ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี
สายการบิน Thai Airways
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
07-12 ก.ย. 62
05-10 ต.ค. 62
11-16 ต.ค. 62
12-17 ต.ค. 62
19-24 ต.ค. 62
25,900
28,900
28,900
28,900
28,900
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 25,900 บาท
โปรแกรม 11 ทัวร์อินเดีย ไหว้พระ เสริมบุญ 4 สังเวชนียสถาน 6 วัน 5 คืน
โค้ดทัวร์ B2F_GQ3GAY-FD001

พุทธคยา  สถูปพุทธคยา  ต้นศรีมหาโพธิ์ เวสาลี วัดป่ามหาวัน กุสินารา มหาปรินิพพานสถูป มกุฎพันธเจดีย์ ลุมพินี (เนปาล) สวนลุมพินีวัน เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช วิหารมายาเทวี พาราณสี ล่องเรือแม่น้ำคงคา สารนารถ สถูปเจาคันธี ธรรมเมขสถูป พิพิธภัณฑ์แห่งเมืองสารนาถ พุทธคยา
สายการบิน Thai AirAsia
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
27 ต.ค-01 พ.ย.
10-15 พ.ย. 62
24-29 พ.ย. 62
01-06 ธ.ค. 62
08-13 ธ.ค. 62
05-10 ม.ค. 63
12-17 ม.ค. 63
19-24 ม.ค. 63
26-31 ม.ค. 63
21,999
21,999
19,999
21,999
22,999
19,999
19,999
19,999
20,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 19,999 บาท
โปรแกรม 12 ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ I Miss You 6วัน 4คืน
โค้ดทัวร์ B2F_GQ3DEL-TG001

เดลลี (ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี) เดลลี ศรีนาคา (บินภายใน) แคชเมียร์ ศรีนาคา กุลมาร์ค เคเบิลคาร์ (*รวมค่าขึ้นแล้ว) ศรีนาคา โซนามาร์ค นั่งเรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ เดลลี (บินภายใน) กุตุบมีนาร์ ประตูชัย (India Gate) – ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี
สายการบิน Thai Airways
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
07-12 ก.ย. 62
05-10 ต.ค. 62
11-16 ต.ค. 62
12-17 ต.ค. 62
19-24 ต.ค. 62
25,900
28,900
28,900
28,900
28,900
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 25,900 บาท
โปรแกรม 13 ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ I Miss You 6วัน 4คืน
โค้ดทัวร์ B2F_GQ3DEL-TG001

เดลลี (ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี) เดลลี ศรีนาคา (บินภายใน) แคชเมียร์ ศรีนาคา กุลมาร์ค เคเบิลคาร์ (*รวมค่าขึ้นแล้ว) ศรีนาคา โซนามาร์ค นั่งเรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ เดลลี (บินภายใน) กุตุบมีนาร์ ประตูชัย (India Gate) – ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี
สายการบิน Thai Airways
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
07-12 ก.ย. 62
05-10 ต.ค. 62
11-16 ต.ค. 62
12-17 ต.ค. 62
19-24 ต.ค. 62
25,900
28,900
28,900
28,900
28,900
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 25,900 บาท

 

  • รับจัดกรุ๊ปเหมา และ จอยทัวร์ เส้นอินเดียทุกเส้นทาง โดยบริษัทเบสเฟรนด์ ฮอลิเดย์ (ไทยแลนด์) จำกัด
  • บริการรับทำวีซ่าอินเดีย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ >> ทำวีซ่าอินเดีย

อาจมีบางโปรแกรมไม่ได้ลงหน้าเว็บไซต์ หากต้องการโปรแกรมอื่นนอกเหนือจากนี้ โปรโมชั่นส่วนลด จัดกรุ๊ปส่วนตัว สามารถสอบถามได้จากเจ้าหน้า หรือคลิกเพิ่มเติมที่นี่ จัดกรุ๊ปทัวร์

RELATED ARTICLES

โปรแกรมแนะนำ

ตัวอย่างการเดินทาง

spot_img

Most Popular

สอบถาม Line : @bestfriend

เพิ่มเพื่อน