ทัวร์ภูเก็ต-720

ทัวร์อเมริกา ฉีดวัคซีน ลอสแองเจลิส ลาสเวกัส ซานฟรานซิสโก 9 วัน 6 คืน

ทัวร์อเมริกาฉีดวัคซีนทัวร์อเมริกา ฉีดวัคซีน ลอสแองเจลิส ลาสเวกัส ซานฟรานซิสโก 9 วัน 6 คืน

ทัวร์อเมริกา ลอสแองเจลิส – ชมย่าน Hollywood Boulevard – เมือง Santa Monica-ช้อปปิ้ง Beverly Hills – ลาสเวกัส – ช้อปปิ้ง Las Vegas Premium Outlet-ชมสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก Grand Canyon West Rim – เมือง Fresno-ช้อปปิ้ง Walmart ซานฟรานซิสโก – ยอดเขา Twin Peaks ชม Alamo Square
สะพาน Golden Gate – Pier 39 – Fisherman’s Wharf – Lombard Street-ช้อปปิ้งย่าน Union Square

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
…. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรโดยสารที่นั่งก่อนขึ้นเครื่อง
วันที่ 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ลอสแองเจลิส – Hollywood Boulevard ชม Hollywood Walk of Fame – Chinese Theater
…. ออกเดินทางสู่ เมืองลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา
…. เดินทางถึง เมืองลอสแองเจลิส ลอสแองเจลิส หรือที่รู้จักในชื่อ แอลเอ เป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรมากที่สุดอันดับ 2 ในสหรัฐอเมริกา และเป็นหนึ่งในศูนย์กลาง ทางด้าน เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการบันเทิง ลอสแองเจลิสตั้งอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว … พาทุกท่านเดินทางสู่ย่าน Hollywood Boulevard ชม Hollywood Walk of Fame
ที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พักในลอสเองเจลิส
วันที่ 3 เมือง Santa Monica – ช้อปปิ้ง Beverly Hills – เมืองลาสเวกัส
นำท่านท่องเที่ยวชมเมืองลอสแองเจลิส และ เมืองแซนตามอนิกา ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของลอสแองเจลิส หลังจากนั้นนำท่านช้อปปิ้งย่าน Beverly Hills เบเวอร์ลี ฮิลส์ คือย่านที่พักสุดหรู มีบ้านที่ใหญ่ที่สุดในเขตลอสแอนเจลิส หรูหรา และมักเป็นที่ที่ดารา นักร้อง หรือคนดังในแวดวงฮอลลีวูด มาสร้างบ้านหรือซื้อบ้านที่ี่นี่ โดยบ้านแต่ละหลังใน เบเวอร์ลี ฮิลส์ นั้นมีความสวยงาม ทันสมัย ได้เวลาอันสมควร์พาทุกท่านเดินทางสู่เมืองลาสเวกัส เมืองแห่งสีสันความสนุกแห่งนี้จรัสแสงอยู่ภายใต้ดวงอาทิตย์ในดินแดนแห่งทะเลทรายในยามกลางวันและเฉิดฉายด้วยแสงไฟนีออนในยามค่ำคืน คาสิโนเปิดให้บริการอย่างไม่เคยหลับใหลและชีวิตแห่งแสงสียามค่ำคืนครึกครื้นอย่างไม่รู้จบ
ที่พัก พักที่ลาสเวกัส
วันที่ 4 ลาสเวกัส – ช้อปปิ้ง Premium Outlet
พาคณะฉีดวัคซีนโควิด Johnson & Johnson
**พาลูกค้าไปฉีดวัคซีนโควิด Johnson & Johnson**
พาคณะ ช้อปปิ้งที่ Las Vegas Premium Outlet
ที่พัก  พักที่ลาสเวกัส
วันที่ 5 ลาสเวกัส – GRAND CANYON SKYWALK
นำท่านเดินทางสู่ GRAND CANYON WEST RIM ชมสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก นำท่านเดินบน Skywalk ชมแกรนด์แคนยอน 2 จุด คือ Guono Point และ Eagle Point
ที่พัก พักที่ลาสเวกัส
วันที่ 6 ลาสเวกัส – ช้อปปิ้ง Walmart/Costco – เมือง Fresno
นำท่านเดินทางสู่เมือง Fresno (ใช้เวลา 6 ชั่วโมง) ตามที่ได้สมญานามว่าเป็นสนามเด็กเล่นที่เล่นได้ทั้งปีของแคลิฟอร์เนีย เมืองเฟรสโนเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม จุดหมายสำหรับผู้ชื่นชอบการท่องเที่ยวกลางแจ้งระหว่างทางแวะช้อปปิ้งที่ Walmart/Costco
ที่พัก พักที่ Fresno
วันที่ 7 ซานฟรานซิสโก – ยอดเขา Twin Peak – สะพาน Golden Gate
นำท่านเดินทางสู่เมืองซานฟรานซิสโก ชมเมือง ขึ้นยอดเขา Twin Peaks เป็นเนินเขาที่โดดเด่นสองแห่งโดยมีความสูง ประมาณ 925 ฟุต และชม Alamo Square เป็นย่านที่อยู่อาศัยและสวนสาธารณะในซานฟรานซิสโก นำท่านชมสะพาน Golden Gate สิ่งมหัศจรรย์ทางวิศวกรรม ของโลกยุคปัจจุบัน เคยเป็นสะพานแขวนที่มีระยะทางยาว 2.7 กิโลเมตร สูง 223.5 เมตร ทอดข้ามอ่าวทางตอนเหนือ ของเมืองท่าซานฟรานซิสโกสู่เมืองมาริน
วันที่ 8 ซานฟรานซิสโก – Pier 39 – Fisherman’s Wharf – Lombard Street
ช้อปปิ้งย่าน Union Square
ช่วงเช้าให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ช่วงบ่ายนำท่านสู่ Pier 39 เป็นศูนย์การค้าและแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่สร้างขึ้นบนท่าเรือในซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนีย ที่ Pier 39 มีร้านค้าร้านอาหาร อาร์เคดวิดีโอการแสดงตามถนน Aquarium of the Bay เครื่องเล่น 3 มิติเสมือนจริงจากนั้นนำท่านสู่ ย่าน Fisherman’s Wharf ตั้งอยู่บนพื้นที่ติดทะเลทางตอนเหนือ เป็นย่านท่องเที่ยวที่คึกคักที่สุดย่านหนึ่งของเมือง แทบทุกมุมถนนมีร้านขายของที่ระลึก แผงขายปูและซุปครีมหอยลายในถ้วยขนมปังซาวโดว์ นอกจากนี้ ทัศนียภาพอ่าว สะพานโกลเด้นเกต และเกาะอัลคาทราซที่สวยเหมือนในโปสการ์ดก็ยังมองเห็นได้จากทุกมุมเมือง นอกจากนี้ยังมีฝูงสิงโตทะเลให้ดูและเรือโบราณให้ชมอีกด้วย ชมถนนลอมบาร์ด(Lombard Street) เชื่อมระหว่าง ถนนไฮด์ (Hyde) กับ ถนนลีเวนเวิร์ท (Leavenworth) ใน เมืองซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ขึ้นชื่อว่าเป็น ถนนที่คดเคี้ยวที่สุดในโลก ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1922 ด้วยเส้นทางลาดชันเอียง 40 องศาประกอบด้วย 8 โค้งหักศอก ปูพื้นด้วยอิฐแดงมีความยาวทั้งสิ้น 400 เมตร รถทุกคันถูกจำกัดความเร็วที่ 8 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นหลังจากนั้นให้ทุกท่านสนุกกับการช้อปปิ้งย่าน Union Square
…. น ได้เวลาอันสมควร นำคณะเดินทางสู่สนามบินซานฟรานซิสโก เพื่อเดินทางกลับ ประเทศไทย
วันที่ 9 ประเทศไทย
… น ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าใช้จ่าย (เดินทางคณะละ 4 คนเท่านั้น)
ราคาท่านละ 85,900 บาท (พักห้องละ 2 ท่าน)

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ >> ทัวร์อเมริกา ฉีดวัคซีน

อัตรานี้รวม
1. รถตู้นำเที่ยวตามรายการ
2. โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว
3. ไกด์ท้องถิ่นพูดไทย
4. ค่าเข้าชมตามรายการ
5. ค่าลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด Johnson&Johnson
6. ค่าลงทะเบียนเอกสารกลับไทย
7. ประกันอุบัติเหตุ 2,000,000.-
อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (บริษัทมีบริการจองตั๋วให้) ** ราคาตั๋วเริ่มต้นที่ 30,000 บาท
2. ค่าวีซ่าอเมริกา
3. ค่าอาหารทุกมื้อ
4. ค่าทิป 10 USD ต่อวัน
5. ค่าโรงแรมกักตัวที่ไทยถ้ามีค่าใช้จ่าย
เงื่อนไขการจอง
  1. ชำระค่ามัดจำจำนวน 40,000 บาท
  2. แจ้งข้อมูลส่วนตัว รายละเอียดหน้าพาสปอร์ต ที่อยู่, เบอร์ติดต่อ และอีเมล์ที่ใช้ในการติดต่อได้ เพื่อนำมาลงทะเบียนในการฉีดวัคซีน
  3. ส่วนที่เหลือชำระเมื่อได้รับการตอบรับการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้ว

กรณียกเลิกการเดินทาง
– ยกเลิกการเดินทางเก็บค่ามัดจำเต็มจำนวนทุกกรณี
– ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าทัวร์เต็มจำนวนตามราคาทัวร์
– กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้วทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน (สอบถามเพิ่มเติมจากทางบริษัทฯอีกครั้งนึง)
– กรณีผู้เดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามที่ทางสายการบินให้ระบุข้อความตามเงื่อนไขสายการบินนั้น ๆ เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ต่างประเทศ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทต่างประเทศ) ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่ากรณีที่ท่านยื่นวีซ่าแล้ว
หมายเหตุ
– บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
– บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ….
– หลังจากที่มีการจองทัวร์และได้ชำระค่ามัดจำทัวร์หรือทั้งหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัท
หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษัท ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมด
– นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด
เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกายและอำนาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
• กรณีทรัพย์สินส่วนตัวของลูกค้าสูญหายหรือลืมไว้ระหว่างการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
• กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทาง
บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 30 ท่าน( ผู้ใหญ่ )
และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 30 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ
เข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
• กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของ
สถานฑูต เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า
• การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และ
ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
• หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
• ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยู่ใน
ดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านั้น ซึ่งอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ทางบริษัทฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ที่นี้
• เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว ใน
กรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็นที่รักเกียจ
ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงรำคาญรบกวนผู้อื่น เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุ่มใหญ่แล้วไม่เกรงใจผู้อื่นชักชวนผู้ผื่นให้ก่อนความวุ่นวานในทัวร์ฯลฯ (เพื่อความสุขของผู้เดินทางเป็นส่วนใหญ่)
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีครรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย / เว้นมี
ใบรับรองแพทย์)
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ำกว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อน
จองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนซื้อทัวร์ เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน)
• ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ
ยืนยันการเดินทางหากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นได้
• ใน 1 วัน คนขับรถจะทำงานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน – เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น
• หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสำหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ
“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้นำพาการเดินทางในครั้งนี้”

อาจมีบางโปรแกรมไม่ได้ลงหน้าเว็บไซต์ หากต้องการแพคเก็จ หรือโปรแกรมทัวร์อื่นๆ โปรโมชั่นทัวร์ ส่วนลด สอบถาม เพิ่มเติม โทร. 02-1835623, 089-6133915, 082-3550282, 094-5707755

แนะนำ จอยทัวร์ในประเทศ ตั้งแต่ 1 ท่าน กรุ๊ปส่วนตัว ทัวร์รถตู้ ทัวร์รถโค้ช คลิ๊กที่นี่ จัดกรุ๊ปทัวร์

spot_imgspot_img

ทัวร์ในประเทศ

NEW PAGR

ทัวร์ลดราคา !!

spot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_img

เส้นทางยอดนิยม

รีวิวการเดินทาง 2021

spot_imgspot_img

สอบถามเพิ่มเติม