Saturday, May 28, 2022
spot_img
Homeเส้นทางอื่นๆทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ราคา 9,999 บาท คุณภาพดี 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ราคา 9,999 บาท คุณภาพดี 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์  ราคา 9,999 บาท ตลอดปี 2562

ทัวร์ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์  ราคา 9,999 บาท ตลอดปี 2562

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน) บริการจัดทัวร์ ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ในราคาพิเศษ ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ราคาถูก หรือหากต้องการ จัดกรุ๊ปเหมา กรุ๊ปส่วนตัว จัดจอยทัวร์ จองได้ตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป 

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์

วันที่ 1 กรุงเทพ – ฮ่องกง – ดิสนีย์แลนด์ – เซิ่นเจิ้น
01.00 คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 5-6 แถว K สายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ (HX) เพื่อทำการรับเอกสารจากเจ้าหน้าที่ เช็คอินรับตั๋วเดินทาง (เคาน์เตอร์เช็คอินจะทำการปิดการเช็คอินก่อนเครื่องออก 45 นาที)
04.40 บินลัดฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน HX762 (มีจอส่วนตัวทุกที่นั่ง) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (มื้อที่1)
08.20 ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) นำท่านเดินทางสู่เกาะฮ่องกง โดยเดินทางผ่านสะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA BRIDGE) ซึ่งเป็นสะพานแขวนทางรถยนต์ และรถไฟที่ยาวที่สุดในโลก ความยาวมากกว่า 2.2 กิโลเมตรซึ่งได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลก นอร์แมน ฟอสเตอร์ ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง
09.00 นำทุกท่านสู่ Hong Kong Disney Land ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เป็นสวนสนุกแห่งที่ 5 ของดิสนีย์แลนด์ทั่วโลก และเป็นสวนสนุกแห่งที่ 11 ของดิสนีย์ สำหรับสิ่งน่าสนใจในฮ่องกงดิสนีย์แลนด์นั้นมีอยู่มากมาย
เมื่อท่านได้เข้าสู่อาณาจักรของเพื่อนการ์ตูนแล้ว ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับ เครื่องเล่นหลากหลายชนิด พื้นที่ 7 ส่วน ได้แก่ Main Street, USA, Fantasyland, Adventure land, Tomorrow land, Grizzly Gulch , มิสทิค พอยท์ซึ่งแต่ละแห่งต่างมีจุดเด่นความพิเศษเฉพาะตัว ท่องอเมริกาฉบับย่อส่วนอย่างมีชีวิตชีวาที่ถนนเมนสตรีท พร้อมด้วยทาวน์สแควร์ ร้านค้าน่ารัก ๆ และหอสังเกตการณ์วิคตอเรีย ไปถึงที่ดินของ Toy Story และให้ท่านได้สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ อาทิ การนั่งรถไฟไอน้ำโบราณชมรอบสวนสนุก, ชมขบวนพาเหรดของเหล่าตัวการ์ตูนจากดิสนีย์, นั่งรถไฟเหาะที่ SPACE-MOUNTAIN, ชมภาพยนตร์การ์ตูนสามมิติที่ MICKEY’S PHILHAR MAGIC, ชมละครเพลงพร้อมแสง สี เสียงอันตระการตาที่ FESTIVAL OF THE LION KING และผจญภัยไปกับการล่องเรือเข้าไปในป่าดงดิบที่ RAFTS TO TARZAN’S TREEHOUSE , หุบเขากริซลีย์หมีใหญ่ รถรางตะลุยขุมทองแดนเถื่อนกับ Runaway Mine Cars , อาณาจักรของเล่นในสวนหลังบ้านของ Andy และเพลิดเพลินกับของเล่นและกิจกรรมมากมายในโซน Toy Story Land .
ห้ามพลาด!! กับโซนใหม่ หนึ่งในซุปเปอร์ฮีโร่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของโลกมาอยู่ท่ามกลางพวกเราเพลิดเพลินไปกับโลกที่น่าตื่นตาตื่นใจของสตาร์ค อินดัสตรี้! เชิญพบกับนวัตกรรมล่าสุดของสตาร์คด้วยตาของคุณเอง ชมชุดIron Man MARK III ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของไอร่อนแมนได้อย่างใกล้ชิด ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์อาณาจักรแห่งจินตนาการนี้ประกอบด้วย
เมนสตรีท-ยูเอสเอ , แอดเวนเจอร์แลนด์ , แฟนตาซีแลนด์ , ทูมอร์โรว์แลนด์ , ทอย สตอรี่แลนด์, กริซลีย์ กัลช์ https://www.hongkongdisneyland.com/th/attractions/theme-park/
เที่ยง *** อิสระอาหารเที่ยงเพื่อสะดวกในการสนุกสนานกับเครื่องเล่นภายในดิสนีย์แลนด์ **
  ได้เวลานัดหมาย ไกด์และหัวหน้าทัวร์รอรับทุกท่านยังจุดนัดพบเพื่อนำท่านเดินทางสู่ เซิ่นเจิ้น โดยรถไฟ รวดเร็ว สะดวกสบายไม่เหนื่อย ซึ่งเป็นเมือง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑลกวางตุ้ง เป็นเมืองเศรษฐกิจการค้าที่สำคัญของจีนทางตอนใต้ และเป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยีและความทันสมัยอีกด้วย
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เซิ่นเจิ้น เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงธรรมดาอยู่ในมณฑลกวางตุ้ง มีเนื้อที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร ตัวเมืองเซิ่นเจิ้นได้รับการวางระบบผังเมืองอย่างดีมีสภาพภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมที่เป็นระเบียบสวยงาม
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 2 ) เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง
  นำท่านเดินทางสู่ที่พัก HONG LI LAI HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 2 วัดเทพเจ้ากวนอู – ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก – ร้านผลิตภณัฑ์ยางพารา – ช้อปปิ้งหลอหวู่ – โชว์ม่านน้ำ 3 D mangrove show
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( มื้อที่ 3)
  หลังอาหาร นำท่านสู่ วัดเทพเจ้ากวนอู ไหว้เพทเจ้ากวนอู สัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ ความ ความจงรักภักดี ความกล้าหาญ โชคลาภ เปรียบเสมือนตัวแทนของความเด็ดเดี่ยว เป็นธรรม กล้าหาญ เป็นวัดอันศักดิ์สิทธิที่คนเซิ่นเจิ้นนิยมสักการะขอพรในเรื่องหน้าที่การงาน โดยเฉพาะข้าราชการ
  นำท่านแวะชม “ โรงงานผลิตหยก ” ซึ่งเป็นหยกแท้ของเมืองจีน รับฟังความเป็นมาและประโยชน์ของหยกเมืองจีน อิสระเลือกซื้อกำไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่เย้า ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค ของฝากอันล้ำค่าที่ขึ้นชื่อของจีน
จากนั้นนำท่านชม “ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา” นำท่านชมสินค้าแปรรูปทางการเกษตรและ อุตสาหกรรมจากยางพารา ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยของประเทศจีน ได้นำผลิตภัณฑ์ยางพารามาทำเป็นเครื่องนอน ของใช้ในบ้าน ได้อย่างลงตัว
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 4 )
  จากนั้นนำท่าน ชมสินค้ายาประจำบ้านของชาวจีน “ ยาบัวหิมะ ” สรรพคุณหลากหลายแก้น้ำร้อนลวก, แผลไฟไหม้, แก้ริดสีดวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ
จากนั้นนำทุกท่านสู่ Lowu Commercial City ที่นักชัอปปิ้งชาวไทยเรียกกันจนติดปากว่าหล่อหวูเซ็นเตอร์ (มาบุญครองเซินเจิ้น) ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้านานาชนิด เช่น เสื้อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, นาฬิกา, เครื่องใช้ไฟฟ้า และอื่นๆอีกมากมายในราคาที่ถูกอย่างไม่น่าเชื่อ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ผลิตเพื่อส่งขายยังฮ่องกงและต่างประเทศ ให้ทุกท่านได้ช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย
เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 5 ) อาหารทะเลซีฟู้ด + เป๋าฮื้อ ไวน์แดง
  นำท่านเดินทางสู่ OCT Bay พาท่านชม โชว์ม่านน้ำแบบ 3D ที่ใช้ทุนสร้างกว่า 200 ล้านหยวน จัดแสดงที่ OCT BAY WATER SHOW THEATRE ซึ่งเป็นโรงละครทางน้ำขนาดใหญ่ เป็นการแสดงใช้อุปกรณ์ต่างๆ เช่น แสงเลเซอร์ ไฟ เครื่องยิงเลเซอร์ ม่านน้ำ ระเบิดไฟ ฯลฯ เป็นโชว์น้ำที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในในเซิ่นเจิ้น ซึ่งเป็นโชว์ที่เกี่ยวกับหญิงผู้กล้ากับลิงวิเศษที่ออกตามหาเครื่องบรรเลงเพลงที่มีชื่อว่า ปีกแห่งความรัก เพื่อเอามาช่วยนกที่ถูกทําลายจากมนต์(มลพิษ)ในป่าชายเลน ( โชว์จะปิดทุกวันจันทร์สำหรับกรุ๊ปที่ดูโชว์ตรงวันจันทร์จะมีการสลับวันดูโชว์ตามเหมาะสม และขอสงวนสิทธิในการให้บริการกรณีโชว์ปิดการแสดงอันเนื่องจากสุดวิสัยจะไม่สามารถคืนเงินได้ ไกด์จะนำท่านท่องเที่ยวสถานที่อื่นทดแทนตามเหมาะสม )
หลังจากดูโชว์เสร็จแล้ว
ค่ำ นำท่านเดินทางสู่ที่พัก HONG LI LAI HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์ – จิวเวลรี่ – วัดหวังต้าเซียน – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งถนนนาทาน
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( มื้อที่ 6 )
  หลังอาหารเช้า นำท่านข้ามด่านกลับสู่ ฮ่องกง โดยรถไฟ (ทางบริษัทจะนำท่านเดินทางสู่ฮ่องกงโดยรถไฟ **เดินทางสะดวกสบาย ไม่เหนื่อย **) จากนั้น
  นำท่านสู่ วัดแชกงหมิว(กังหันนำโชค) เพื่อสักการะเทพเจ้าแชกง และให้ท่านหมุนกังหันทองแดง ที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและ นำแต่สิ่งดีๆ มาให้ ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะที่วัดนี้ในวันขึ้นปีใหม่ซึ่งเป็นวัดที่คนฮ่องกงเคารพนับถือเป็นอย่างมากและเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งของฮ่องกง ช่วงตรุษจีนของทุกๆปีชาวฮ่องกงจะแย่งกันเข้าไปปักธูปในพระอุโบสถเป็นคนแรกๆและหมุนกังหันที่สามารถเปลี่ยนดวงชะตาของตนเองให้ดีขึ้น
  นำท่านเดินทางสู่ วัดหว่องไทซิน (Wong Tai Sin Temple) หรืออีกชื่อว่า วัดหวังต้าเซียน เป็นอีกหนึ่งวัดที่มีชื่อเสียงของฮ่องกง ด้วยอาคารของวัดที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม รวมทั้งซุ้มประตูทางเข้าที่ยิ่งใหญ่อลังการ ได้รับอิทธิพลมาจาก ลัทธิเต๋า ศาสนาพุทธ และลัทธิขงจื้อ ผู้คนมักเดินทางมากราบไหว้เพราะเชื่อว่าพระหวังต้าเซียนนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ ขอพรสิ่งได้ก็จะสมปรารถนาทุกประการ จึงทำให้วัดแห่งนี้มีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมา พระหวังต้าเซียน หรือที่รู้จักกันในชื่อ ฮวงชูปิง (Huang Chu-ping) เกิดในช่วงประมาณศตวรรษที่ 4 เดินทางจากเมืองจีนมาเผื่อแผ่ศาสนาในฮ่องกง และสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมา
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 7 )
  หลังอาหารรีพัลส์เบย์ Repulse Bay ซึ่งชื่ออ่าวนี้ได้มาจากชื่อเรือรบของอังกฤษที่มาจอดเพื่อรักษาการณ์อ่าวอ่าวด้านนี้เป็นอ่าวน้ำตื้นซึ่งได้รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพักผ่อนในบรรยากาศแบบปิคนิคชายทะเล อีกด้านหนึ่งของอ่าวมีวัด พระพุทธรูป และเทพเจ้าต่างๆ พร้อมนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคลที่บริเวณชายหาด REPULSE BAY นำท่านข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี จากนั้นให้ท่านได้รับพลังจากศาลาแปดทิศ ซึ่งถือว่าเป็นจุดรวมรับพลังที่ดีที่สุดของฮ่องกง ทั้งยังให้ท่านได้ขอพรเรื่องเนื้อคู่ ณ จุดนี้ได้อีกด้วย แล้วนำชมโรงงานโรงงาน “ ฮ่องกงจิวเวอร์รี่ ” ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม และใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย ซึ่งเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับและกังหันนำโชค อซึ่งเชื่อกันว่าหากใครมีกังหันนี้จะพัดพาสิ่งไม่ดีออกจากตัวและจะพัดพาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต และยังช่วยในเรื่องของโชคลาภเงินทอง ธุรกิจการค้าให้เจริญรุ่งเรืองในท่านที่ทำธุรกิจ
อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยย่าน K11 และ ถนนนาธาน เช่น น้ำหอม นาฬิกา กระเป๋าหนังยี่ห้อต่างๆ หรือช้อปปิ้งสินค้า BRAND NAME ชั้นนำที่มีให้ท่านเดินเลือกช้อปปิ้งมากกว่า 700 ร้านค้า อาทิ GIORGIO ARMAI, EMORIO AMANI, DKNY, ESPRIT, MARK & SPENSOR ของฝากหนูๆที่ Toy ‘ R Us จากทั่วโลก
เย็น ** อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง **
20.00 ได้เวลานัดหมายนำทุกท่านเดินทางสู่ สนามบิน ฮ่องกง ** เวลานัดหมายตามเหมาะสมของไฟลท์บินในแต่ละวัน **
22.45 บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ สายการบิน HONG KONG AIRLINES โดยเที่ยวบินที่ HX 761  บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (มื้อที่ 8)
วันที่ 4  ฮ่องกง – กรุงเทพ
02.00 บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ สายการบิน HONG KONG AIRLINES โดยเที่ยวบินที่ HX 767  บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (มื้อที่ 8)
00.45+1 คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เพื่อสิทธิและประโยชน์ของท่านเอง กรุณาอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขก่อนทำการจอง
ถ้าท่านทำการจองใดๆ กับบริษัทแล้ว ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขทั้งหมด
** ตามเงื่อนไขของเมืองจีนผู้เดินทางที่มีอายุตั้งแต่ 2 – 18 ปี คิดเป็นราคาเด็ก **
ทารกอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ คิดเฉพาะค่าธรรมเนียมจากสายการบิน คนละ 6,900 บาท
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาทารก ตามค่าธรรมเนียมของสายการบิน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

PERIOD

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก  2-18 ปี

ราคากรุ๊ปเหมา

7-10 กรกฎาคม 2562

9,999 7,999

12,999

12,999

11-14 กรกฎาคม 2562

9,999

11,999

11,999

14-17 กรกฎาคม 2562
อาสาฬหบูชา

11,999

13,999

13,999

15-18 กรกฎาคม 2562
อาสาฬหบูชา

11,999

13,999

13,999

16-19 กรกฎาคม 2562
อาสาฬหบูชา

10,999

13,999

13,999

18-21 กรกฎาคม 2562

10,999

12,999

12,999

21-24 กรกฎาคม 2562

10,999

12,999

12,999

25-28 กรกฎาคม 2562

9,999

11,999

11,999

26-29 กรกฎาคม 2562
วันเฉลิมพระชนมพรรษา

12,999

14,999

14,999

29 กรกฎาคม-1สิงหาคม

10,999

12,999

12,999

4-7 สิงหาคม 2562

9,999

11,999

11,999

8-11 สิงหาคม 2562

10,999

12,999

12,999

9-12 สิงหาคม 2562    วันแม่แห่งชาติ

11,999

13,999

13,999

12-15 สิงหาคม 2562  วันแม่แห่งชาติ

11,999

13,999

13,999

15-18 สิงหาคม 2562

10,999

12,999

12,999

18-21 สิงหาคม 2562

9,999

11,999

11,999

22-25 สิงหาคม 2562

10,999

12,999

12,999

25-28 สิงหาคม 2562

10,999

12,999

12,999

29 สิงหาคม-1กันยายน 2562

10,999

12,999

12,999

1-4 กันยายน 2562

10,999

12,999

12,999

5-8 กันยายน 2562

10,999

12,999

12,999

8-11 กันยายน 2562

9,999

11,999

11,999

12-15 กันยายน 2562

10,999

12,999

12,999

15-18 กันยายน 2562

10,999

12,999

12,999

19-22 กันยายน 2562

10,999

12,999

12,999

22-25 กันยายน 2562

9,999

11,999

11,999

26-29 กันยายน 2562

10,999

12,999

12,999

29 กันยายน-1ตุลาคม 2562

10,999

12,999

12,999

14-17 ตุลาคม 2562 **
วันหยุดชดเชย/วันออกพรรษา

9,999

11,999

11,999

17-20 ตุลาคม 2562

10,999

12,999

12,999

20-23 ตุลาคม 2562 **
วันปิยะมหาราช

10,999

12,999

12,999

21-24 ตุลาคม 2562
วันปิยะมหาราช

10,999

12,999

12,999

22-25 ตุลาคม 2562
วันปิยะมหาราช

9,999

11,999

11,999

23-26 ตุลาคม 2562
วันปิยะมหาราช

11,999

13,999

10,999

24-27 ตุลาคม 2562

10,999

12,999

12,999

25-28 ตุลาคม 2562

11,999

13,999

10,999

26-29 ตุลาคม 2562

11,999

13,999

10,999

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ >> ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์
พิเศษ.. แอดไลน์เพิ่มเพื่อน รับส่วนลด 200 บาท | ดูโปรโมชั่นทุกโปรแกรม >> ทัวร์ฮ่องกง

ค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ สายการบินตามโปรแกรม
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 • ** กรุณาระบุลักษณะห้องที่คุณต้องการเพื่อความสะดวกสบายของตัวท่านเอง Twin (ห้อง2เตียง) / Double (ห้อง 1 เตียงใหญ่) / Single ( ห้องพักเดี่ยว) / TRP (ห้อง 3 เตียง หากไม่มีการระบุ ทางบริษัท ขออนุญาตจัดเป็นเตียง Twin ให้กับผู้เข้าพัก
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ เมนูพิเศษ อาหารทะเลซีฟู้ด + เป๋าฮื้อ ไวน์แดง ,เป็ดปักกิ่ง
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าวีซ่าจีนแบบหมู่คณะ 1,500 บาท/ท่านชำระพร้อมค่าทัวร์ ( กรณีผู้เดินทางมีวีซ่าเดี่ยวแล้วหรือต้องการทำวีซ่าเดี่ยวแยกจากกรุ๊ปทัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าบริการทำวีซ่ากรุ๊ป 1,500 บาท ตามโปรแกรม เนื่องจากค่าวีซ่าเดิมตามโปรแกรมเป็นค่าบริการแบบเหมากรุ๊ป)
 • กรณีวีซ่ากรุ๊ปยกเลิกการยื่นวีซ่าเดี่ยวจากเมืองไทย ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่ายื่นวีซ่าเดี่ยวเพิ่มตามจริงตามสถานทูตจีนในประเทศไทยเรียกเก็บ ( ในกรณียื่นภายในเวลาปกติ 7 วัน หรืออย่างช้าสุด 5วันทำการ กรณีลูกค้ามีเหตุสุดวิสัย ไม่สะดวกส่งพาสปอร์ตเล่มจริงตามเวลาที่กำหนด หรือต้องการใช้เล่มด่วน ในการยื่นวีซ่าด่วนจะเก็บส่วนต่างค่าดำเนินการยื่นวีซ่าด่วนเพิ่มตามจริง)
 • ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และค่าทิปคนหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1500 บาท /ทริป/ต่อท่าน ( เด็ก – ผู้ใหญ่ เท่ากัน )
 • ค่าทิปคนหัวหน้าทัวร์หากพอใจในการบริการสามารถเป็นสินน้ำใจเพิ่มเติมได้ขึ้นอยู่กับความพอใจในการตอบแทนการบริการ ไม่มีการเรียกเก็บเพิ่ม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุผู้เดินทางจะต้องเป็นคนจ่ายค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% หากต้องการใบเสร็จค่าบริการแบบภาษี
 • โรงแรมที่พักที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลัก
 • กรณีชาวต่างชาติ ไม่ได้ถือพาสปอร์ตไทย มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 3,000 บาท
 • วีซ่าเดี่ยวสำหรับชาวต่างชาติผู้เดินทางต้องทำวีซ่าที่สถานฑูตจีนด้วยตนเองไม่สามารถยื่นแทนได้เนื่องจากต้องมีการโชว์ตัว

 

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ราคา 9,999 บาท ตลอดปี 2562

อาจมีบางโปรแกรมไม่ได้ลงหน้าเว็บไซต์ หากต้องการโปรแกรมทัวร์อื่นๆ โปรโมชั่นส่วนลดต่างๆ หรือ จัดกรุ๊ปส่วนตัว คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ จัดกรุ๊ปทัวร์

RELATED ARTICLES

แนะนำท่องเที่ยว

ตัวอย่างการเดินทาง

spot_img

MOST POPULAR

สอบถาม Line : @bestfriend

เพิ่มเพื่อน