ทัวร์ภูเก็ต-720

พัทยาฮาเฮ “เที่ยวเกาะล้าน ดำน้ำหาดแสม” 2 วัน 1 คืน

พัทยาฮาเฮ ทัวร์เกาะล้าน “เที่ยวเกาะล้าน ดำน้ำหาดแสม” 2 วัน 1 คืน
เดินทาง ทุกวันเสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

วันที่ 1 พัทยา ท่าเรือแหลมบาลีฮาย – เกาะล้าน – ดำน้ำ เล่นน้ำหาดแสม
09.30 รอรับท่านที่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย บริเวณจุดคัดกรอง สังเกตป้ายต้อนรับ “พัทยาฮาเฮ” (โปรดแสดง Voucher แก่พนักงานต้อนรับ)
ควรเตรียม : กางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ ชุดเล่นน้ำ แว่นกันแดด ครีมกันแดด ผ้าเช็ดตัว หมวก ร่ม เป็นต้น
10.00 เรือออกเดินทางสู่เกาะล้าน โดยใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงเศษ (กรณีที่ท่านไม่สามารถมาลงเรือได้ตามเวลา ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี)
11.00 ถึงเกาะล้าน เรือจอดทอดสมอบริเวณหน้าหาดแสม บริการให้ยืมอุปกรณ์ดำน้ำ ให้ทุกท่านได้สัมผัสความงดงามแห่งโลกใต้ทะเล และสนุกสนานกับการเล่นน้ำที่ชายหาด
*กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยทำให้ไม่สามารถเดินทางไปเที่ยวเกาะล้านได้ จะทำการเปลี่ยนรายการไปเข้าชม Art In Paradise และรับประทานอาหารกลางวันที่สวนอาหารเรือนไทย ทดแทน
12.00 บริการอาหารกลางวัน (เซ็ทเมนู โต๊ะละ 10 ท่าน) หลังอาหารให้ท่านได้พักผ่อนที่ชายหาดอิสระตามอัธยาศัย หรือจะเลือกใช้บริการรถสองแถวนำเที่ยวบนเกาะ ซึ่งท่านสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ร้านอาหาร
เดินทาง 2-4 ท่าน อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย
14.30 สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย พัทยา โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงเศษ
15.40 เดินทางถึงท่าเรือแหลมบาลีฮาย ให้ท่านได้เดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม ทำการเช็คอินและพักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 บริการอาหารค่ำ (เซ็ทเมนู โต๊ะละ 10 ท่าน) ที่ร้าน “แบกะดิน มหาชน” (โปรดแสดง Voucher แก่พนักงานต้อนรับ) ให้ทุกท่านรับประทานอาหารพร้อมเพลิดเพลินกับการแสดงดนตรี หรือจะร่วมร้องเพลงคาราโอเกะได้ตามอัธยาศัย ฟรี!
เดินทาง 2-4 ท่าน รับประทานอาหารค่ำ ซีฟู้ดบุฟเฟ่ต์ทะเลเดือด อิ่มไม่อั้นไม่จำกัดเวลา กุ้ง-หอย-ปลา-หมึก ส้มต้ม-ยำแซ่บ ขนมหวาน ผลไม้และไอศกรีม เพียบ! พร้อมดนตรีและคาราโอเกะฟรี !! ****
สมควรแก่เวลาให้ท่านได้เดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
โรงแรม M Pattaya HOTEL http://www.mhotel.co.th/
ท่านสามารถเปลี่ยนอาหารมื้อค่ำมาเป็นบุฟเฟ่ต์ซีฟู้ดที่ห้องอาหารของโรงแรม M Pattaya โดยเพิ่มเงินเพียงท่านละ 250 บาท (ปกติท่านละ 550 บาท)
พักโรงแรม A-One New Wing http://www.a-onenewwingpattaya.com/
ท่านสามารถเปลี่ยนอาหารมื้อเย็นมาเป็นบุฟเฟ่ต์ซีฟู้ดที่ห้องอาหาร The Boat Restaurant โดยเพิ่มเงินเพียงท่านละ 800 บาท (ปกติท่านละ 2,200 บาท) ราคานี้รวม Lobster 1 เมนู พร้อมเครื่องดื่ม Free Flow (น้ำอัดลมและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่กำหนด) เปิดบริการ 2 รอบ 18.00-19.30 และ 20.00-21.30
วันที่ 2 ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (เปิดให้บริการ 07.00-10.00)
จากนั้นให้ท่านได้อิสระพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย
12.00 เช็คเอ้าท์ ให้ท่านได้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ (การเช็คเอ้าท์เกินกำหนดเวลา อาจทำให้ท่านมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

ร้านอาหาร-รายการอาหารและการเดินทาง
อาจมีการปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์และเพื่อความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ
ราคาพิเศษนี้ใช้สำหรับการจองภายใน 31 มีค.64 และเดินทางภายใน 31 พค.64 นี้เท่านั้น
(เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป)

โรงแรม M Pattaya Hotel (พักห้องละ 2 ท่าน)
จำนวนผู้เดินทาง ผู้ใหญ่

ท่านละ

ราคาเด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ พักเดี่ยว

เพิ่มท่านละ

พักต่อ

(ห้อง/คืน)

เด็กเสริมเตียง เด็กไม่เสริมเตียง
10 ท่านขึ้นไป ท่านละ 1,199.- 1,199.-  

700.-

 

 

500.-

 

 

1,000.-

 

เดินทาง 8-9 ท่านๆ ละ 1,299.- 1,299.-
เดินทาง 5-7 ท่านๆ ละ 1,499.- 1,499.-
เดินทาง 2-4 ท่านๆ ละ 1,199.- 1,199.-
จอยทริปเรือท่านละ 500.- เดินทางไปเที่ยวกับเรือตามโปรแกรมไม่รวมอาหารและห้องพัก
เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบฟรี ไม่เสียค่าบริการ *เดินทาง 2-4 ท่านไม่มีบริการอาหารกลางวัน*
โรงแรม A-One New Wing (พักห้องละ 2 ท่าน)
จำนวนผู้เดินทาง ผู้ใหญ่

ท่านละ

ราคาเด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ พักเดี่ยว

เพิ่มท่านละ

พักต่อ

(ห้อง/คืน)

เด็กเสริมเตียง เด็กไม่เสริมเตียง
10 ท่านขึ้นไป ท่านละ 1,299.- 1,299.-  

800.-

 

600.-

 

1,200.-

เดินทาง 8-9 ท่านๆ ละ 1,399.- 1,399.-
เดินทาง 5-7 ท่านๆ ละ 1,599.- 1,599.-
เดินทาง 2-4 ท่านๆ ละ 1,299.- 1,299.-
จอยทริปเรือท่านละ 500.- เดินทางไปเที่ยวกับเรือตามโปรแกรมไม่รวมอาหารและห้องพัก
เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบฟรีไม่เสียค่าบริการ *เดินทาง 2-4 ท่านไม่มีบริการอาหารกลางวัน*

โหลดโปรแกรมทัวร์ : ทัวร์เกาะล้าน
กลับสู่หน้าทัวร์พัทยา : ทัวร์พัทยา

ตัวอย่างการเดินทาง : ตัวอย่างการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 2.ค่าห้องพักตามที่ระบุในรายการ
3.ค่าเรือรับ/ส่งตามที่ระบุในรายการ 4.ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามระบุในรายการ
*กรณีที่นักท่องเที่ยวไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด ถือเป็นความสมัครใจของนักท่องเที่ยวเอง ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :
1.ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
2.ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
3.ไม่รวมรถในการพาเที่ยว

การเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง
1.สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 1 ครั้ง โดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการเดินทาง
2.กรณียกเลิกการเดินทางจะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในทุกกรณี

พัทยาฮาเฮ ” ทัวร์เกาะล้าน ดำน้ำหาดแสม ” 2 วัน 1 คืน

อาจมีบางโปรแกรมไม่ได้ลงหน้าเว็บไซต์ หากต้องการแพคเก็จ หรือโปรแกรมทัวร์อื่นๆ โปรโมชั่นทัวร์ ส่วนลด สอบถาม เพิ่มเติม โทร. 02-1835623, 089-6133915, 082-3550282, 094-5707755

แนะนำ จอยทัวร์ในประเทศ ตั้งแต่ 1 ท่าน กรุ๊ปส่วนตัว ทัวร์รถตู้ ทัวร์รถโค้ช คลิ๊กที่นี่ จัดกรุ๊ปทัวร์

spot_imgspot_img

Related news

ทัวร์ในประเทศ

NEW PAGR

ทัวร์ลดราคา !!

spot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_img

รีวิวการเดินทาง 2021

spot_imgspot_img

สอบถามเพิ่มเติม