ทัวร์เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน เริ่มต้น 2,990 บาท แพคเก็จทัวร์เชียงใหม่

10228
 • 12
 •  
 •  
 •  
  12
  Shares

ทัวร์เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน ทัวร์เชียงใหม่ราคาถูก เริ่มต้น 2,990 บาท

ทัวร์เชียงใหม่ ราคาถูก 2,990 บาท ทัวร์เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงใหม่ แพคเก็จเที่ยวเชียงใหม่ ทริปเชี่ยงใหม่ ทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์เชียงใหม่ราคาถูก 3 วัน 2 คืน จัดแพคเก็จทัวร์เที่ยวเส้นทางเชียงใหม่ พาทุกท่านเก็บบรรยายกาศท่องเที่ยวภาคเหนือ กับสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิต สามารถจองแพคเก็จได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป หรือหากต้องการจัดกรุ๊ปเหมา กรุ๊ปส่วนตัว สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ในราคาพิเศษ !!

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

วันที่ 1  สนามบินเชียงใหม่
….. น. ต้อนรับท่าน ณ สนามบินเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ชูป้ายชื่อรอรับตามเวลานัดหมาย
นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเชียงใหม่ นำท่านเช็คอินเข้าที่พัก The Small Hotel ที่พักย่านใจกลางเมือง
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ ช้อปปิ้งไนท์บาร์ซ่า บริเวณใกล้เคียงที่พัก
วันที่สอง ดอยสุเทพ – ดอยม่อนแจ่ม
07.00 อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก
08.30 นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ เพื่อนมัสการองค์พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ และยังเป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีมะแม
10.30 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ดอยม่อนแจ่ม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี มีหมอกยามเช้า สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ โดยรอบ มองเห็นทิวเขาสลับกันไปไกลสุดลูกหูลูกตา พิเศษ !!!สำหรับหน้าฝนท่านจะได้ชื่มชมกับทุ่งดอกเวอร์บีน่าสีม่วงสดใสบานสะพรั่ง **อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย บนดอยม่อนแจ่ม ให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศความประทับใจตามอัธยาศัย
16.00 นำท่านเข้าสู่ที่พัก อิสระอาหารมื้อเย็นตามอัธยาศัย
หรือเลือกซื้อ option ขันโตกดินเนอร์+โชว์ได้ในราคาพิเศษ
วันที่ 3 สนามบินเชียงใหม่
07.00 อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก
เช็คเอาท์ออกจากที่พัก (ไม่เกิน 12.00 น.) นำท่านเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่ พร้อมความประทับใจ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว
21 เม.ย. – 31 ต.ค 2,990 สอบถาม
1 พ.ย. – 20 เม.ย. 3,290 สอบถาม
อัตราค่าบริการนี้รวม
 • รถรับส่งสนามบิน – โรงแรม -สนามบิน
 • ที่พักห้องละ 2 ท่าน จำนวน 2 คืน พร้อมอาหารเช้า
 • รถพร้อมคนขับพาท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือรายการที่ระบุ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ หัก ณที่จ่าย 3 %

 

โปรแกรมแนะนำ

ทัวร์ปาย

ทัวร์เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน ราคา 2,990 บาท ทัวร์เชียงใหม่ราคาถูก แพคเก็จทัวร์เชียงใหม่

ทัวร์ฮ่องกง