ทัวร์เชียงใหม่ เส้นทางยอดนิยม โปรชวนเที่ยว 3 วัน 2 คืน เริ่มต้น 2,990 บาท

41621

ทัวร์เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน ทัวร์เชียงใหม่ราคาถูก เริ่มต้น 2,990 บาท

ทัวร์เชียงใหม่-ราคาถูก

ทัวร์เชียงใหม่ ราคาถูก 2,990 บาท ทัวร์เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงใหม่ แพคเก็จเที่ยวเชียงใหม่ ทริปเชี่ยงใหม่ ทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์เชียงใหม่ราคาถูก 3 วัน 2 คืน จัดแพคเก็จทัวร์เที่ยวเส้นทางเชียงใหม่ พาทุกท่านเก็บบรรยายกาศท่องเที่ยวภาคเหนือ กับสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิต สามารถจองแพคเก็จได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป หรือหากต้องการจัดกรุ๊ปเหมา กรุ๊ปส่วนตัว สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ในราคาพิเศษ !!

ตัวอย่างโปรแกรมทัวร์ 

วันที่ 1  สนามบินเชียงใหม่
….. น.ต้อนรับท่าน ณ สนามบินเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ชูป้ายชื่อรอรับตามเวลานัดหมาย
 นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเชียงใหม่ นำท่านเช็คอินเข้าที่พัก The Small Hotel ที่พักย่านใจกลางเมือง
 อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ ช้อปปิ้งไนท์บาร์ซ่า บริเวณใกล้เคียงที่พัก
วันที่สอง ดอยสุเทพ – ดอยม่อนแจ่ม
07.00อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก
08.30นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ เพื่อนมัสการองค์พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ และยังเป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีมะแม
10.30จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ดอยม่อนแจ่ม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี มีหมอกยามเช้า สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ โดยรอบ มองเห็นทิวเขาสลับกันไปไกลสุดลูกหูลูกตา พิเศษ !!!สำหรับหน้าฝนท่านจะได้ชื่มชมกับทุ่งดอกเวอร์บีน่าสีม่วงสดใสบานสะพรั่ง **อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย บนดอยม่อนแจ่ม ให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศความประทับใจตามอัธยาศัย
16.00นำท่านเข้าสู่ที่พัก อิสระอาหารมื้อเย็นตามอัธยาศัย
 หรือเลือกซื้อ option ขันโตกดินเนอร์+โชว์ได้ในราคาพิเศษ
วันที่ 3สนามบินเชียงใหม่
07.00อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก
 เช็คเอาท์ออกจากที่พัก (ไม่เกิน 12.00 น.) นำท่านเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่ พร้อมความประทับใจ
  

รีวิวทริปเที่ยวเชียงใหม่ รวมส่งรูปเก๋ๆ มาแชร์กันจ้า
คลิ๊กดูตัวอย่างทริปการเดินทาง

นาขั้นบันได-บ้านป่าบงเปียง ไร่ดอกลมหนาว
   
ไร่ดอกลมหนาวนาขั้นบันไดบ้านปาบงเปียง

 

ทัวร์เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน คุณภาพดี ตลอดปี 2563

Package 1   ทัวร์เชียงใหม่ สาย Chill 3 วัน 2 คืน
เส้นทาง :  พระธาตุดอยสุเทพ+ดอยม่อนแจ่ม
1. ที่พัก 2 คืน พักใกล้ไนท์บาร์ซา
2. Free WiFI
3. รถรับส่ง สนามบิน-โรงแรม
4. อาหารเช้า 2 มื้อ
5. เด็กอายุ 4-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง ราคา 800 บาท
โหลดโปรแกรมทัวร์ >> ทัวร์เชียงใหม่

Package 1 เชียงใหม่ สาย Chill
กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยว
21 เม.ย. – 31 ต.ค2,9901,000
1 พ.ย. – 20 เม.ย.3,3901,200

 

Package 2   ทัวร์เชียงใหม่ สาย Hip 3 วัน 2 คืน
เส้นทาง : โครงการหลวงตีนตก+ผาน้ำลอด+The Giant+บ้านแม่กำปอง
1.ที่พัก 2 คืน พักใกล้ไนท์บาร์ซา
2. Free WiFI
3.รถรับส่ง สนามบิน-โรงแรม
4.อาหารเช้า 2 มื้อ
5.เด็กอายุ 4-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง ราคา 800 บาท

โหลดโปรแกรมทัวร์ >> ทัวร์เชียงใหม่

Package 2 เชียงใหม่ สาย Hip
กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยว
21 เม.ย. – 31 ต.ค.2,9901,000
1 พ.ย. – 20 เม.ย.3,3901,200

 

Package 3   ทัวร์เชียงใหม่ สาย Green 3 วัน 2 คืน
เส้นทาง :  ดอยม่อนแจ่ม+สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
1. ที่พัก 2 คืน พักใกล้ไนท์บาร์ซา
2. Free WiFI
3. รถรับส่ง สนามบิน-โรงแรม
4. อาหารเช้า 2 มื้อ
5. เด็กอายุ 4-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง ราคา 800 บาท

โหลดโปรแกรมทัวร์ >> ทัวร์เชียงใหม่

Package 3 เชียงใหม่ สาย Green
กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยว
21 เม.ย. – 31 ต.ค.2,9901,000
1 พ.ย. – 20 เม.ย.3,3901,200

 

Package 4   ทัวร์เชียงใหม่ สาย Adventure 3 วัน 2 คืน
เส้นทาง :  ดอยม่อนแจ่ม+โป่งแยง แอดเวนเจอร์ (โคสเตอร์ ท่านละ 1 รอบ)+Jungle De Cafe
1.ที่พัก 2 คืน พักใกล้ไนท์บาร์ซา
2. Free WiFI
3.รถรับส่ง สนามบิน-โรงแรม
4.อาหารเช้า 2 มื้อ
5.เด็กอายุ 4-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง ราคา 800 บาท

โหลดโปรแกรมทัวร์ >> ทัวร์เชียงใหม่

Package 4 เชียงใหม่ สาย Adventure
กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยว
21 เม.ย. – 31 ต.ค.3,2901,000
1 พ.ย. – 20 เม.ย.3,6901,200

 

Package 5   ทัวร์เชียงใหม่ สาย Cool 3 วัน 2 คืน
เส้นทาง :  ดอยอินทนนท์+นาขั้นบันได บ้านป่าบงเปียง บ้านแม่กลางหลวง (ส.ค. -พ.ย.)
1.ที่พัก 2 คืน พักใกล้ไนท์บาร์ซา
2. Free WiFi
3.รถรับส่ง สนามบิน-โรงแรม
4.อาหารเช้า 2 มื้อ
5.เด็กอายุ 4-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง ราคา 800 บาท

โหลดโปรแกรมทัวร์ >> ทัวร์เชียงใหม่

Package 5 เชียงใหม่ สาย Cool
กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยว
21 เม.ย. – 31 ต.ค.3,3901,000
1 พ.ย. – 20 เม.ย.3,8901,200
หากลูกค้าต้องการท่องเที่ยวเส้นทางอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ กรุณาติดต่อเจ้าที่ 02-1835623,094-5707755
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  • ค่าตั๋วเครื่องบิน
  • ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือรายการที่ระบุ
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ หัก ณที่จ่าย 3 %

โปรแกรมทัวร์แนะนำ ฝากกดติดตาม Subscribe
ช่อง Youtube ของบริษัท เบส เฟรนด์ ฮอลิเดย์ ด้วยนะครับ

 

 

ทัวร์เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน ราคา 2,990 บาท ทัวร์เชียงใหม่ราคาถูก แพคเก็จทัวร์เชียงใหม่

ทัวร์ฮ่องกง-ลดราคา