ทัวร์โครเอเชีย ราคา 49,900 บาท พร้อมส่วนลด..ที่นี่ !!

1831

ทัวร์โครเอเชีย ราคา 49,900 บาท พร้อมส่วนลด..ที่นี่ !!

ทัวร์โครเอเชีย

ทัวร์โครเอเชีย ทัวร์โครเอเชียราคาถูก ตลอดปี 2561-2562

ทัวร์โครเอเชีย ดูบรอฟนิก ทัวร์โครเอเชีย ทัวร์โครเอเชียราคาถูก เมืองสวยริมทะเลอะเดรียติก จิบไวน์ขาว ชิมหอยนางรมสดจากฟาร์มที่มาลีสตอน  สปลิตเมืองตากอากาศริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน สัมผัสกลิ่นอาย ประวัติศาสตร์แห่งเมืองเก่าโทรเกียร์ ซีเบนิก เมืองริมทะเลที่มีกลิ่นอายสไตล์เวเนเชียน อุทยานพลิตวิเซ่ ชมความงามของน้ำตกและทะเลสาบที่ร้อยรับช่วงต่อกันเป็นชั้นตามแนวภูเขา ซาเกรบ เมืองที่ผสมผสานสถาปัตยกรรมต่างยุคไว้ได้อย่างงดงาม

 • บินกาตาร์ สายการบิน 5 ดาว กรุ๊ปเล็กๆ เพียง 16 ที่นั่ง
 • รวมอาหารแล้วทุกมื้อ เลือกเที่ยวเมืองสวย
 • ราคาเพียง 49,999฿ (ไม่รวมวีซ่า, ค่าทิป)
 • ทำวีซ่าไม่ต้องโชว์ตัว, ท่านใดมีวีซ่าเชงเก้นยังไม่หมดอายุ ใช้ได้
 • ซาเกรบ เมืองหลวงที่ผสมผสานสถาปัตยกรรมต่างยุคไว้ได้อย่างงดงาม
 • โอปาเทีย เมืองตากอากาศสุดหรูริมทะเล
 • อุทยานพลิตวิเซ่ ชมความงามน้ำตก และทะเลสาบ
 • สปลิต เมืองตากอากาศริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
 • สัมผัสกลิ่นอายประวัติศาสตร์แห่งเมืองเก่าโทรเกียร์
 • ซีเบนิก เมืองริมทะเลที่มีกลิ่นอายสไตล์เวเนเชียน
 • จิบไวน์ขาว ชิมหอยนางรมสดจากฟาร์มที่สตอน
 • ดูบรอฟนิก เมืองสวยริมทะเลเอเดรียติก เมืองคิงส์แลนดิ้งแห่งเกมส์ออฟโทรน

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-โดฮา
17.30 นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว กาตาร์แอร์เวย์ส (Qatar Airways- QR) มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และบริการเรื่องกระเป๋าเดินทาง เช็คอินรับบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน
20.20 กาตาร์แอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ QR 981 นำท่านเหิรฟ้าสู่กรุงโดฮา เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
วันที่ 2 โดฮา-ซาเกรบ-โอปาเทีย
23.59 เดินทางถึงท่าอากาศยานฮาหมัด กรุงโดฮา เปลี่ยนเครื่องบิน
02.00 กาตาร์แอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ QR 215 นำท่านเหิรฟ้าสู่กรุงซาเกรบ เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
06.15 เดินทางถึงท่าอากาศยานซาเกรบ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าสัมภาระ
กรุงซาเกรบ เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ ตั้งอยู่ในบริเวณระหว่างเนินทางใต้ของภูเขาเมดเวดนีตซากับฝั่งเหนือของแม่น้ำซาวา กรุงเซาเกรบ แบ่งออกเป็น 2 เขตใหญ่ๆ คือเขตเมืองเก่าซึ่งตั้งอยู่เนินเขาทางตอนเหนือของเมือง เรียกว่า ดิอัพเพอร์ทาวน์ ส่วนเมืองที่ทันสมัย ซึ่งสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 19 ตั้งอยู่บนที่ราบริมแม่น้ำซาวา เรียกว่า เดอะโลวเวอร์ทาวน์ นำท่านชมเมืองซาเกรบ เริ่มต้นจากจัตุรัสมหาวิหารเซนต์สตีเฟน โบสถ์เก่าแก่ที่มีอายุเกือบพันปี เห็นได้จากทุกมุมของเมือง สร้างเพื่อรำลึกถึงชัยชนะต่อพวกตาตาร์ที่เข้ามารุกราน ผ่านไปชมตลาดโดแลค ตลาดกลางเมืองที่เปรียบเสมือนครัวของซาเกรบ ที่ยังรักษาขนบในการใช้ร่มแดงเป็นสัญลักษณ์เฉกเช่นสมัยโบราณ ท่านสามารถหาซื้อผลไม้ลูกอวบอิ่ม ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น จำพวกน้ำผึ้ง ชีส ขนมปังขิง หรืองานแฮนด์เมด ก็น่าซื้อและราคาย่อมเยามากๆ ผ่านชมประตูเมืองเก่าสโตนเกท ที่ประดิษฐานภาพเขียนสีพระแม่มารีที่เลื่องลือกันถึงความศักดิ์สิทธิ์ เพราะเป็นสิ่งเดียวที่เหลือรอดจากเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่เมื่อปีค.ศ.1731 เข้าสู่จัตุรัสเซนต์มาร์ก ที่มีโบสถ์เซนต์มาร์กเป็นหัวใจ และแตกต่างจากโบสถ์ในยุคเดียวกันทั่วไป ตรงที่หลังคาประดับด้วยกระเบื้องเรียงเป็นรูปตราสัญลักษณ์กองกำลังยุคกลาง สื่อถึงประเทศโครเอเชีย (รูปตราหมากรุกขาวแดง) แคว้นดัลเมเชีย (หัวลีโอพาร์ด 3 หัว) และสโลเวเนีย (แถบสีฟ้า ขาว แดง) รอบจัตุรัสเรียงรายไปด้วยทำเนียบประธานาธิบดีและรัฐสภา บันทึกภาพแบบพาโนรามาที่จุดชมวิวตัวเมืองเขตอัพเพอร์ทาวน์ ติดกันเป็นโบสถ์แคทเธอรีนที่ชาวเมืองนิยมมาประกอบพิธีสมรส จากนั้นนำท่านนั่งรถรางลงสู่เดอะโลวเวอร์ทาวน์
เที่ยง รับประทานอาหารในภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย นำท่านเดินทางสู่โอปาเทีย (175 KM) เมืองตากอากาศสุดหรูของโครเอเชียที่โด่งดังเป็นที่รู้จักมาหลายร้อยปี มีภูมิประเทศทอดยาวไปตามชายฝั่งทะเลเอเดรียติก มองออกไปเห็นทะเลงดงาม สภาพอากาศก็กำลังดีช่วงฤดูหนาวอากาศไม่หนาวจัดส่วนฤดูร้อนก็ได้รับลมทะเลทำให้ไม่ร้อนอบอ้าว ในยุคที่โครเอเชียเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรออสโตร-ฮังกาเรียน โอปาเทียมีฐานะเป็นเมืองตากอากาศสำคัญของเหล่าขุนนางชั้นผู้ใหญ่ และชนชั้นสูงของออสเตรีย และชมตัวเมืองโอปาเทีย เป็นอีกเมืองหนึ่งของโครเอเชียที่ไม่ควรพลาด นอกจากจะมีภูมิประเทศที่งดงามและอากาศดีแล้ว ยังมีอาคาร สถาปัตยกรรมเก่าๆ ที่หาดูได้ยากกระจายอยู่ทั่วเมือง แวะถ่ายรูปกับประติมากรรมนางแห่งนกนางนวลที่ตั้งอยู่ริมฝั่ง เป็นผลงานของ Zvonko Car ซึ่งถือเป็นแลนด์มาร์กของเมืองนี้ มักจะมีผู้คนมาถ่ายรูปอยู่เสมอ
ค่ำ รับประทานอาหารในภัตตาคารท้องถิ่น
เข้าที่พัก Remisens Hotel หรือระดับใกล้เคียง
วันที่ 3 โอปาเทีย-พลิตวิเซ่-ซาดาร์
เช้า รับประทานอาหารในโรงแรม
จากนั้นเดินทางสู่พลิตวิเซ่ (165 KM) ที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่เจเซร่า เป็นอุทยานแห่งชาติที่ถือได้ว่าเก่าแก่ที่สุดในยุโรปตะวันออก ตั้งอยู่ในเขตคาร์ลโลแวค ตอนกลางของประเทศ ติดกับพรมแดนของประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ได้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1979 และนำท่านเข้าสู่อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ ซึ่งเป็นหนึ่งในแปดแห่งของโครเอเชียที่นับว่าเก่าแก่ที่สุดครอบคลุมพื้นที่ถึง 300 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยน้ำ มีทะเลสาบสีเขียวมรกตและสีฟ้านับรวมกันได้ 16 ทะเลสาบ และมีพื้นที่สีเขียวขจีอัดแน่นไปด้วยพืชพรรณธรรมชาติ และสัตว์ป่านานาชนิด อย่างจิ้งจอก กวาง หมีสีน้ำตาล หมูป่า และพวกนกพันธุ์หายาก เดินชมอุทยานไปทางเดินไม้ ชมทะเลสาบน้อยใหญ่มากมายหลายสาย ผืนทะเลสาบสีฟ้าปนเขียวริมสะพานมีฝูงปลานับร้อยว่ายเวียนวน ซึมซับและดื่มด่ำความบริสุทธิ์ของธรรมชาติและทะเลสาบ บางจุดมีซากไม้ใต้น้ำที่ก่อให้เกิดภาพงดงามแปลกตา บางเวิ้งมีน้ำตกทั้งเล็กทั้งใหญ่ ล่องเรือข้ามทะเลสาบ Kozjak ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในอุทยาน ชมทิวทัศน์อันเขียวขจี และนิ่งสงบ
เที่ยง รับประทานอาหารในภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย เดินทางสู่ซาดาร์ (120 KM) อดีตเมืองหลวงเก่าของแคว้นดัลเมเชีย ที่นี่ปัจจุบันได้กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยโรมัน นอกจากนี้แล้วเมืองหลวงเก่าแห่งนี้ยังเป็นที่รู้จักกันในหมู่ชาวเรือที่มาค้าขายแถบนี้ เนื่องจากเคยเป็นศูนย์กลางทางการค้ามาตั้งแต่อดีต ชมเมืองเก่าซาดาร์ มีจัตุรัสขนาดย่อม มีโบสถ์แบบไบแซนไทน์ตั้งตระหง่านอยู่ใกล้กัน จะเห็นบรรยากาศผสมผสานของคาเฟ่กลางแจ้ง ที่ตั้งร่มไว้ใต้เงาหอคอยและโบสถ์จากศตวรรษที่ 7 มีพ่อค้าแม่ขายนำงานฝีมือมาแบกะดินอยู่ตามแนวกำแพงเมืองเดิม ส่วนอาคารเก่าแก่หลายหลังได้รับการปรับปรุงใหม่เป็นร้านอาหาร ร้านขายสินค้าที่ระลึก… ถ่ายรูปโบสถ์เซนต์อนาสตาเซีย คริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในดัลเมเชีย สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 4-5 เป็นมหาวิหารประจำเมืองซาดาร์ จากนั้นไปชมโรมันฟอรัม ลานประชุมกลางเมืองที่ปัจจุบันหลงเหลือเพียงแค่ซากปรักหักพัง ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในฝั่งตะวันออกของทะเลเอเดรียติก จากนั้นนำท่านไปชมผลงานศิลปะซึ่งเป็นแลนด์มาร์กแห่งสำคัญของซาดาร์ ออร์แกนทะเล เป็นเครื่องดนตรีที่สร้างขึ้นโดยฝีมือมนุษย์และได้พลังจากธรรมชาติช่วยบรรเลงท่วงทำนองสุดมหัศจรรย์ตามจังหวะธรรมชาติของคลื่นลม สร้างบรรยากาศที่แสนสุนทรีย์ให้นักท่องเที่ยวซึ่งนิยมมานั่งพักผ่อนหย่อนใจไปตามแนวขั้นบันได ชมความงามของทิวทัศน์และพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า
ค่ำ รับประทานอาหารในภัตตาคารท้องถิ่น
เข้าที่พัก Funimation Club Hotel หรือระดับใกล้เคียง
วันที่ 4 ซาดาร์-สปลิต-นีอุม-สตอน-ดูบรอฟนิก
เช้า รับประทานอาหารในโรงแรม
จากนั้นเดินทางสู่สปลิต (165 KM) เมืองตากอากาศริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยว เมืองเอกของแคว้นดัลเมเชีย สปลิตถือว่าเป็นเมืองที่ค่อนข้างมีความเก่าแก่มาก อีกทั้งยังเป็นเมืองท่าที่สำคัญทางการค้าและการท่องเที่ยวของโครเอเชีย เข้าชมพระราชวังดิโอคลีเธี่ยน พระราชวังส่วนพระองค์ของจักรพรรดิดิโอคลีเธี่ยน ผู้โปรดให้สร้างพระราชวังขึ้นในปี 295 เพื่อเป็นที่ประทับในบั้นปลาย ภายในอาณาเขตอันกว้างใหญ่ของพระราชวังนั้น มากมายด้วยวิหาร ที่ประทับต่างๆ รวมถึงสุสานของพระองค์ จากโถงทางเดินเบื้องล่างที่เชื่อมต่อกับห้องหับต่างๆ ซึ่งมีบันไดเชื่อมสู่ส่วนที่เป็นลานพระราชวัง โดยมีเสาหินแกรนิตที่ประดับประดาลวดลายอย่างงดงามล้อมไว้ 3 ด้าน สูงขึ้นไปคือหอคอยแห่งวิหารเซนต์โดมิโน วิหารโรมาเนสก์ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 ภายในมีแท่นบูชาของเซนต์โดมิโนและเซนต์สตาซิอุส รวมถึงภาพเขียนสีทางศาสนา และซุ้มประตูไม้ลวดลายละเอียดยิบ องค์การยูเนสโก้ประกาศให้พระราชวังเป็นมรดกโลกเมื่อปี 1979
เที่ยง รับประทานอาหารในภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย เดินทางสู่สตอน (190 KM) เมืองเล็กริมทะเลทางตอนใต้ของโครเอเชีย ตั้งอยู่ในคาบสมุทรเพลเยแซคใกล้พรมแดนเมืองนีอุม บอสเนีย ผ่านชมความสวยงามของนีอุม เมืองรีสอร์ทริมฝั่งทะเลเอเดรียติกซึ่งอยู่ในอาณาเขตของบอสเนียและเฮอร์เซโกวินา เป็นเมืองเดียวที่มีทางออกสู่ทะเลของบอสเนีย ทางหลวงที่วิ่งระหว่างเมืองดูบรอฟนิกทางใต้และสปลิตทางเหนือของโครเอเชียจะต้องวิ่งผ่านเมืองนี้เป็นระยะทาง 9 กิโลเมตร ซึ่งรู้จักกันว่าเป็น นีอุมคอร์ริดอร์… บริเวณหุบอ่าวแถบเมืองสตอนนี้มีความอุดมสมบูรณ์ของแพลงตอนและสารอาหารในน้ำทะเลจำนวนมาก เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นลักษณะโขดหิน และเกาะเล็กๆ ทำให้เมื่อเวลามีฝนตกน้ำชะล้างแร่ธาตุไหลลงน้ำทะเล จึงทำให้สตอนเป็นแหล่งทำประมงที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโครเอเชีย และที่นิยมที่สุดก็คือ ฟาร์มหอยนางรม หากใครได้มาเยือนไม่ควรพลาดชิมหอยนางรมสดๆที่นี่ ถึงสตอน ลงเรือล่องไปชมฟาร์มเลี้ยงหอย ชมขั้นตอนต่างๆ ของการเลี้ยงหอยแล้วให้ท่านได้ชิมหอยนางรมสดๆ จากทะเลเอเดรียติก และจิบไวน์ ดื่มด่ำกับรสชาติท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงาม จากนั้นนำท่านสู่ดูบรอฟนิก (55 KM) ดูบรอฟนิกได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเมืองเก่าที่สวยที่สุดในยุโรป ได้รับฉายาว่าไข่มุกแห่งทะเลเอเดรียติก เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางการค้าอย่างมากในแถบเมดิเตอร์เรเนียน เคยเป็นเมืองที่มีอำนาจทางทะเลและควบคุมการค้าทางทะเลมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 เพราะมีบทบาทเป็นเมืองที่เชื่อมการค้าระหว่างฝั่งตะวันออกและตะวันตกของทะเลเอเดรียติก
ค่ำ รับประทานอาหารในภัตตาคารท้องถิ่น
เข้าสู่ที่พัก Valamar Hotel หรือระดับใกล้เคียง
วันที่ 5 ดูบรอฟนิก-โทรเกียร์-ซีเบนิก
เช้า รับประทานอาหารในโรงแรม
จากนั้นเที่ยวชมย่านเมืองเก่าดูบรอฟนิก ที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิก เรอเนสซองส์ และบารอก ดูบรอฟนิกเป็นเมืองสวยงามติดอันดับต้นๆ ของโลก เป็นฉากถ่ายทำซีรี่ย์ดังเกมส์ออฟโทรน นำท่านชมทัศนียภาพของเมืองที่ตั้งอยู่ตามแนวชายฝั่งทะเลเอเดรียติก ตัวเมืองเป็นป้อมปราการโบราณที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ชมแนวกำแพงป้อมปราการที่มีขนาดกว้างขวางใหญ่โต สามารถขึ้นไปชมความงดงามของตัวเมืองได้ อิสระถ่ายรูปบริเวณจัตุรัสใจกลางเมืองที่เป็นจุดนัดพบของชาวเมือง เป็นที่ประกอบกิจกรรมและลงโทษผู้กระทำผิดในอดีต ถ่ายรูปกับเสาหินอัศวิน หอนาฬิกา รูปปั้น St.Blaise ที่มีโบสถ์ประจำเมืองแห่งแรกเป็นฉากหลัง เมืองเก่าดูบรอฟนิกได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกเมื่อปีค.ศ.1979 จากนั้นนำท่านไปนั่งเคเบิลขึ้นไปชม SRD Hill จุดชมวิวที่สวยที่สุดในดูบรอฟนิก ที่มีวิวทะเล และภูเขาสลับซับซ้อน และบ้านเรือนสีขาวหลังคาสีส้ม เอกลักษณ์ของดูบรอฟนิกที่สวยงาม
เที่ยง รับประทานอาหารในภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย เดินทางสู่โทรเกียร์ (255 KM) เมืองท่าเก่าแก่ในอดีต เคยเป็นอาณานิคมกรีกโบราณมีต้นกำเนิดย้อนไปราว 200 กว่าปีก่อนคริสตกาล ดินแดนแห่งนี้เดิมมีชื่อว่า ทรากอส มาจากภาษากรีกที่แปลว่าแพะตัวผู้ และปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์ให้เป็นเมืองเก่าและได้รับการรับรองจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1997 นำชมเขตเมืองเก่าซึมซับความเก่าแก่ของอาคารบ้านเรือน และป้อมปราการที่สง่างาม โบสถ์อันสวยงามของยุคโรมาเนสก์ได้รับการส่งเสริมด้วยอาคารที่โดดเด่นแบบเรอเนสซองส์และบารอกจากยุคเวเนเชียน ชมจัตุรัสจอห์นปอลที่ 2 จัตุรัสหลักของเมืองรองรับชาวเมืองที่ผ่านมาผ่านไปตั้งแต่สมัยกรีกและโรมันจนถึงปัจจุบัน ชมประตูเมืองเก่าที่ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่เมื่อศตวรรษที่16 หอนาฬิกาที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่14 ผ่านชมมหาวิหารเซนต์ลอว์เรนซ์ ที่สร้างในศตวรรษที่12 ใช้เวลาก่อสร้างนานนับสิบปี งดงามด้วยกรอบและบานประตูหินแกะสลัก มีรูปปั้นสิงโต อดัมและอีฟ และรูปสลักเซนต์ลอว์เรนซ์องค์สำคัญ เดินเล่นในเมืองเก่า เลือกซื้อสินค้าท้องถิ่นและของที่ระลึกต่างๆ… จากนั้นเดินทางสู่ซีเบนิก (45 KM) อดีตเมืองหลวงของโครเอเชีย เป็นหนึ่งในเมืองท่าสำคัญ ตั้งอยู่ตอนกลางของแคว้นดัลมาเชียบริเวณปากแม่น้ำครักคา ซีเบนิกได้รับการพูดถึงในประวัติศาสตร์ครั้งแรกในปีค.ศ.1066 ในแผนผังราชวงศ์ของกษัตริย์พีทาร์เครสซิเมียร์ที่ 4 สร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 9 และ 10 โดยเจ้าชายชาวโครแอต ถือเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดเมืองหนึ่งของโครเอเชีย
ค่ำ รับประทานอาหารในภัตตาคารท้องถิ่น
เข้าสู่ที่พัก Olympia Hotel หรือระดับใกล้เคียง
วันที่ 6 ซีเบนิก-ซาเกรบ-โดฮา
เช้า รับประทานอาหารในโรงแรม
นำท่านชมจัตุรัสเมืองเก่าซีเบนิกที่ล้อมรอบไปด้วยอาคารเก่าแก่ที่ถูกตัดแปลงเป็นร้านขายยา ร้านแว่นตา ร้านเสื้อผ้าบูติก และอีกมากมาย เมืองซีเบนิกแตกต่างจากเมืองริมฝั่งทะเลเอเดรียติกทั่วไปเพราะสร้างโดยชาวกรีก ก่อนที่โรมันจะเข้ามามีอิทธิพล ต่อมาภายหลังตกเป็นเมืองขึ้นของเวเนเชียน หรือเวนิซ ทุกวันนี้จึงยังเห็นสถาปัตยกรรมหลายแห่งทั่วเมืองจะกรุ่นไปด้วยกลิ่นอายสไตล์เวเนเชียนอย่างชัดเจน นำท่านชมมหาวิหารเซนต์จาคอบ หรือเซนต์เจมส์ สร้างขึ้นในระหว่างปีค.ศ.1431-1535 เพื่ออุทิศแด่เซนต์เจมส์ หรือที่รู้จักกันในนาม นักบุญยากอบ เนื่องจากสถาปนิกที่สร้างวิหารแห่งนี้ทั้ง 3 คน ได้แก่ Francesco di Giacomo, Georgius Mathei Dalmaticus และ Niccolo di Giovanni Firentino มาจาก 3 ท้องถิ่น คือ ดัลมาเชีย โคโม และฟลอเรนซ์ เกิดเป็นสามประสานรังสรรค์ผลงานสุดยอดแห่งยุคชิ้นหนึ่ง โดยใช้เทคนิคชั้นสูงในการสร้างห้องโถงสูงใหญ่และโดมครึ่งวงกลม องค์การยูเนสโกยกให้มหาวิหารเซนต์เจมส์เป็นมรดกโลกในปีค.ศ.2000
เที่ยง รับประทานอาหารในภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย เดินทางสู่ท่าอากาศยานซาเกรบ (350 KM) เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
16.05 กาตาร์แอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ QR 218 นำท่านเหิรฟ้าสู่กรุงโดฮา เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
23.25 เดินทางถึงท่าอากาศยานฮาหมัด กรุงโดฮา เปลี่ยนเครื่องบิน
วันที่ 7 โดฮา-กรุงเทพฯ
01.45 กาตาร์แอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ QR 834 นำท่านเหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
12.30 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 

 

วันเดินทาง/ค่าบริการ

ผู้ใหญ่/เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็ก เสริมเตียง

อายุไม่เกิน 12 ปี

เด็ก ไม่เสริมเตียง

อายุไม่เกิน 7 ปี

5-11 ธ.ค. 61 49,999.- 49,999.- 49,999.-

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ >> ทัวร์โครเอเชีย

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินกาตาร์แอร์เวย์ส รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุและสุขภาพ วงเงิน 2,000,000 บาท (สำหรับผู้เดินทางที่อายุเกินกว่า 75 ปี ท่านจะต้องชำระค่าเบี้ยประกันเพิ่ม 400 บาท)
 • ค่าที่พักห้องคู่ ดังที่ระบุในรายการหรือระดับใกล้เคียง
 • ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชม ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถนำเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่าเจ้าหน้าที่ (หัวหน้าทัวร์คนไทย) อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าโครเอเชีย 5,500 บาท ชำระพร้อมเงินมัดจำ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัม)
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
 • ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์คนไทยท่านละ 1,700 บาท ชำระพร้อมเงินงวดสุดท้าย

อกสารในการเดินทาง และยื่นวีซ่าโครเอเชีย (ไม่ต้องโชว์ตัว)

 • ใช้หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับถึงประเทศไทย
 • รูปถ่ายขนาด 5 x 4.5 เซนติเมตร พื้นหลังสีขาว ไม่สวมหมวกหรือแว่นตา ขนาดใบหน้าประมาณ 70-80%
 • สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • หลักฐานการเงิน: หนังสือรับรองสถานะทางการเงินจากธนาคาร (Bank Guarantee) และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีเดียวกัน) และเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เท่านั้น
 • หนังสือรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
 • กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองที่คัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน
 • กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษาให้ขอหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษตัวจริงเท่านั้น และบัตรประจำตัวนักเรียนหรือนักศึกษา

การสำรองที่นั่ง

 • กรอกรายละเอียดในใบสำรองที่นั่ง และส่งอีเมลหรือแฟกซ์กลับมายังบริษัท
 • แนบสำเนาหนังสือเดินทางมาพร้อมกับใบสำรองที่นั่ง

การชำระเงิน

 • มัดจำ ท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน นับจากวันจอง
 • ชำระยอดเต็มก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 20 วันทำการ

ทัวร์โครเอเชีย 7 วัน 4 คืน ราคา 66,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง