Thursday, November 30, 2023

License No. 11/07424

spot_img

ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 8 วัน 6 คืน

 

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 8 วัน 6 คืน

พิชิตยอดเขาทิตลิส นั่งกระเช้าโรแตร์ชมวิว 360 ทริปเดียวเที่ยว 3 ประเทศ เยือนอินเทอลาเก้น
เช็คอินมิลาน ช้อปปิ้งปารีส

วันที่   โปรแกรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมัสกัต – สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล ปารีส
2 เมืองปารีส – หอไอเฟล – ประตูชัยฝรั่งเศส – ถนนช็องเซลิเซ่ – ล่องเรือบาโตมูช ชมแม่น้ำแซนด์ – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย่ ห้างสรรพสินค้าแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์
3 เมืองปารีส – เมืองดีจอง – เมืองโลซานน์ – มหาวิทยาลัยเมืองโลซานน์ – มหาวิหารโลซานน์
4 เมืองโลซานน์ – เมืองเบิร์น – ย่านเมืองเก่า – ประตูเมืองโบราญ – บ่อหมีกรุงเบิร์น – เมืองอิเซล์ทวาลด์ – ทะเลสาบเบรียนซ์ – เมืองอินเทอร์ลาเก้น – ถนนช้อปปิ้งย่าน Höheweg
5 เมืองอินเทอร์ลาเก้น – เมืองแองเกิลเบิร์ก – ขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิสโดยกระเช้าโรแตร์ – ถ้ำน้ำแข็ง – ทิตลิส คลิฟ วอร์ค – เมืองลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล
6 เมืองลูเซิร์น – เมืองโคโม – ทะเลสาบโคโม – เมืองมิลาน – มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน – ปราสาทสฟอร์เซสโก้
7 เมืองมิลาน – แกลลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล – สนามบินมิลาโน มัลเปนซา – สนามบินมัสกัต
8 สนามบินมัสกัต – สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย
วันเดินทาง ราคาทัวร์/ท่าน
พักห้องละ 2-3 ท่าน
08 – 15 ตุลาคม 2566 75,990
12 – 19 พฤศจิกายน 2566 69,990
26 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2566 73,990
29 ธ.ค. 66 – 05 ม.ค. 67 89,990

กลับหน้าหลัก ทัวร์ยุโรป

อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท
ราคาทัวร์ข้างต้นไม่รวม ค่าวีซ่าเชงเก้น (ประเทศสวิตเซอร์แลนด์) ราคาประมาณ 5,000 บาท

(ราคาอาจเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินในแต่ละวัน)
นักท่องเที่ยวจ่ายตามจริงกับศูนย์ยื่น โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ อำนวยความสะดวกในการยื่น และให้คำแนะนำแก่ท่าน

ส่วนลด :

ส่วนลด 800 บาท

โค้ดทัวร์ :

BZGF

จอยทัวร์ ยังมีโปรแกรมอีกมากไม่ได้ลงหน้าเว็บไซต์ หากต้องการโปรแกรมอื่นๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ กรุ๊ปส่วนตัว ราคาพิเศษ

โปรแกรมที่น่าสนใจ

ที่พักน่าน-ปัว

ที่พักน่าน ที่พักปัว มัดจำ 500 บาท วิวหลักล้านสไตล์นอร์ดิก 

1 คืน
ก.พ.67-ม.ค.68
ไม่รวม

โค้ด

Voucher เลือกวันเข้าพักได้
ฟรี Afternoon Tea
1,800

เริ่มต้น/ท่าน

ฮ่องกง-พิธียืมเงินเจ้าแม่กวนอิม
3 วัน 2 คืน
5-7 มี.ค.66
การบินไทย

โค้ด

TGH4
ลด 200 บาท
22,899

เริ่มต้น/ท่าน

มาเลเซีย-สิงคโปร์
4 วัน 3 คืน
ส.ค.-ต.ค.66
Air Asia

โค้ด

ลด 200 บาท
16,999

เริ่มต้น/ท่าน

ทัวร์กระบี่spot_img

ทัวร์ต่างประเทศ

spot_img
spot_img

โปรแกรมแนะนำ

ทัวร์ในประเทศ

ตัวอย่างภาพประทับใจ

เพิ่มเพื่อนรับส่วนลด @bestfriend

เพิ่มเพื่อน