ทัวร์ยุโรป เริ่มต้น 45,999 บาท ทัวร์ยุโรปราคาถูก ปี 2562

1774

ทัวร์ยุโรป ทุกเส้นทาง จัดทัวร์ยุโรป ในราคาพิเศษ

ทัวร์ยุโรป

ทัวร์ยุโรป ทุกเส้นทาง จัดทัวร์ยุโรปในราคาพิเศษ ตลอดปี 2561

ทัวร์ยุโรป บริษัทเบสเฟรนด์ ฮอลิเดย์ จัดทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรป กรุ๊ปส่วนตัว ทัวร์ยุโรปราคาถูก กรุ๊ปดูงานต่างๆ บริการอาหารทุกมื้อ คุณลูกค้าสามารถจอง ได้ตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป เเละเรายังมีเส้นทางแนะนำทัวร์สแกนดิเนเวีย ทัวร์บอลติก และทัวร์ยุโรปในเส้นทางอื่นๆ ราคาพิเศษ

โปรแกรมแนะนำ 

 

โปรแกรม 1 ทัวร์ยุโรปตะวันออก 8 วัน 5 คืน 
CODE : BZF_MUC12 READY EAST EUROPE 

 

มิวนิก โฮเฮนชวานเกา ปราสาทนอยชวานสไตน์ อินส์บรูค หลังคาทองคำ อินส์บรูค ฮัลสตัท หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท ซาลส์บูร์ก บ้านเกิดโมสาร์ท ถนนเก็ตเตรียกาสเซส ซาลส์บูร์ก เชสกี้ครุมลอฟ ปราสาทครุมลอฟ ปราสาทปราก มหาวิหารเซนต์วิตัส เวียนนา พาร์นดอร์ฟ เอาท์เล็ท เวียนนา ถนนสายวงแหวน พระราชวังฮอฟเบิร์ก โบสถ์เซนต์ สตีเฟ่น พระราชวังเชินบรุนน์ ถนนคาร์นท์เนอร์
พิเศษ
– ชมหมู่บ้านมรดกโลฮัลสตัท หมู่บ้านที่สวยงามที่สุด
– ชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ปราสาทที่สวยงามต้นกำเนิดของปราสาทในดิสนีย์
– ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อ ขาหมูเยอรมัน และไส้กรอกเวียนนา
สายการบิน  THAI AIRWAY
พิเศษ  @bestfriend ลดเพิ่ม 900 
29 พ.ย. – 6 ธ.ค. 61
04 – 11 ธันวาคม 61
06 – 13 ธันวาคม 61
26 ม.ค. – 02 ก.พ. 62
16 – 23 กุมภาพันธ์ 62
23 ก.พ. – 02 มี.ค. 62
09 – 16 มีนาคม 62
16 – 23 มีนาคม 62
23 – 30 มีนาคม 62
09 – 16 เมษายน 62
12 – 19 เมษายน 62
13 – 20 เมษายน 62
14 – 21 เมษายน 62
04 – 11 พฤษภาคม 62
13 – 20 พฤษภาคม 62
18 – 25 พฤษภาคม 62
08 – 15 มิถุนายน 62
15 – 22 มิถุนายน 62
49,999
50,999
49,999
49,999
49,999
49,999
49,999
49,999
50,999
61,999
62,999
62,999
59,999
51,999
52,999
51,999
51,999
51,999
คลิ๊กโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 49,999 บาท
โปรแกรม 2 ทัวร์ยุโรปตะวันออก 8 วัน 5 คืน
CODE : BZF_CZMUC14 BELIEVE EAST EUROPE

 

ปราสาทนอยชวานสไตน์ – เมืองอินส์บรูค ถนนมาเรียเทเรซ่า หอคอยประจำเมือง เสาอันนาเซาเลอ หลังคาทองคำ เมืองฮัลสตัท หมู่บ้านมรดกโลก เมืองซาลส์บูร์ก บ้านเกิดโมสาร์ท ถนนเก็ตเตรียกาสเซส ปราสาทครุมลอฟ จตุรัสกลางเมือง ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่ เมืองปราก ย่านช่างทองโบราณ สะพานชาร์ล ประตูเมืองเก่า ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า หอนาฬิกาดาราศาสตร์ ปราสาทปราก มหาวิหารเซนต์วิตัส พระราชวังหลวง เมืองเวียนนา พาร์นดอร์ฟ เอาท์เล็ท ถนนสายวงแหวน อาคารรัฐสภาออสเตรีย น้ำพุพัลลัส อะธีน่า พระราชวังเบลวีเดียร์ พระราชวังฮอฟบวร์ค อาสนวิหารนักบุญเซนต์ สตีเฟ่น พระราชวังเชินบรุนน์ ถนนคาร์ทเนอร์
พิเศษ
ถ่ายรูปกับปราสาทนอยส์ชวานสไตน์ ปราสาทต้นแบบนิยายสุดคลาสสิกของวอลท์ดิสนีย์
– สัมผัสบรรยากาศนั่งรถไฟโบราณไต่เขาขึ้นชมยอดเขาริกิ
– อิสระช้อปปิ้งจุใจ “อินกอลสตัทท์เอาท์เล็ท”
สายการบิน  SINGAPORE AIRLINE
พิเศษ  @bestfriend ลดเพิ่ม 900 
03 – 10 ธันวาคม 61
10 – 17 กุมภาพันธ์ 62
03 – 10 มีนาคม 62
17 – 24 มีนาคม 62
48,999
48,999
45,999
45,999
คลิ๊กโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 45,999 บาท
โปรแกรม 3 ทัวร์ยุโรปตะวันออก 8 วัน 5 คืน
CODE : BZF_CZVIE03 RERUN TO EAST EUROPE

 

ถนนสายวงแหวน อาคารรัฐสภาออสเตรีย น้ำพุพัลลัส อะธีน่า พระราชวังเชินบรุนน์ พระราชวังเบลวีเดียร์ พระราชวังฮอฟบวร์ค เมืองซาลส์บูร์ก บ้านเกิดโมสาร์ท ถนนเก็ตเตรียกาสเซส หมู่บ้านมรดกโลกฮัลสตัท ปราสาทครุมลอฟ จัตุรัสกลางเมือง ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่ ย่านช่างทองโบราณ สะพานชาร์ล ประตูเมืองเก่า ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า หอนาฬิกาดาราศาสตร์ ปราสาทปราก มหาวิหารเซนต์วิตัส พระราชวังหลวง สโลวาเกีย ปราสาทบราติสลาวา ย่านเมืองเก่า ประตูมิคาเอล โรงละคร ศาลากลางเก่าของเมือง อาคารรัฐสภาแห่งสโลวาเกีย พระราชวังไพรเมท โบสถ์เซนต์มาร์ติน เมืองบูดาเปสต์ โบสถ์แมทเธียส อนุสาวรีย์พระเจ้าสตีเฟ่นที่ 1 ป้อมชาวประมง ล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำดานูบ อาคารรัฐสภา ฮังการี สะพานเชน ถนนแอนดราสซี จัตุรัสอลิซาเบธ ซิตี้พาร์ค พระราชวังหลวง บูดาเปสต์ โบสถ์เซนต์สตีเฟน โรงละคร จัตุรัสวีรบุรุษ อาสนวิหารนักบุญเซนต์ สตีเฟ่น ถนนคาร์นท์เนอร์ พาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท
พิเศษ
– ชมหมู่บ้านมรดกโลกฮัลสตัทที่สวยงามติดอันดับโลก
– ถ่ายรูปกับปราสาทปราก ปราสาทโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลก
– ชมพระราชวังเชินบรุนน์ ที่งดงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายน์ของประเทศฝรั่งเศส
สายการบิน EVA AIR
พิเศษ@bestfriend ลดเพิ่ม 900 
11 – 18 เมษายน 62
13 – 20 พฤษภาคม 62
17 – 24 มิถุนายน 62
52,999
42,999
45,999
คลิ๊กโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 42,999 บาท
โปรแกรม 4 ทัวร์ยุโรปตะวันออก 6 วัน 3 คืน
CODE :BZF_CZVIE04 CONNECT EAST EUROPE

 

อาสนวิหารนักบุญเซนต์ สตีเฟ่น ถนนสายวงแหวน อาคารรัฐสภา ออสเตรีย น้ำพุพัลลัส อะธีน่า พระราชวังฮอฟบวร์ค พระราชวังเบลวีเดียร์ พระราชวังเชินบรุนน์ ถนนคาร์ทเนอร์ ปราสาทบราติสลาวา ย่านเมืองเก่า ประตูมิคาเอล โรงละคร ศาลากลางเก่าของเมือง รัฐสภาแห่งสโลวักฯ พระราชวังไพรเมท โบสถ์เซนต์มาร์ติน เมืองบูดาเปสต์ โบสถ์แมทเธียส อนุสาวรีย์พระเจ้าสตีเฟ่นที่ 1 ป้อมชาวประมง พระราชวังหลวง บูดาเปสต์ ถนนวาชี ล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำดานูบ อาคารรัฐสภา ฮังการี สะพานเชน ถนนแอนดราสซี จัตุรัสอลิซาเบธ ซิตี้พาร์ค โบสถ์เซนต์สตีเฟน โรงละคร จัตุรัสวีรบุรุษ
พิเศษ
– ล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำดานูบ / ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ 
– บินลงเวียนนา บินกลับจากบูดาเปสต์
– เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ ที่งดงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายน์ของประเทศฝรั่งเศส
สายการบิน QATAR AIRWAY 
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 
14 – 19 กุมภาพันธ์ 62
19 – 24 กุมภาพันธ์ 62
05 – 10 มีนาคม 62
19 – 24 มีนาคม 62
37,999
35,999
37,999
37,999
คลิ๊กโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 35,999 บาท
โปรแกรม 5 ทัวร์ยุโรปตะวันออก 6 วัน 3 คืน
CODE : BZF_CZVIE05 SWEETY EAST EUROPE AUSTRIA CZECH SLOVAKIA 

 

โบสถ์แห่งเมืองเซนต์วูฟกัง จัตุรัสใจกลางเมือง โรงเเรมเดอะไวท์เฮ้าส์อินน์ หมู่บ้านมรดกโลกฮัลสตัท จัตุรัสเฮาพท์ พลัทซ์ อาคารรัฐสภาประจำเมืองลินซ์ มหาวิหารแห่งเมืองลินซ์ ปราสาทบราติสลาวา ย่านเมืองเก่า ประตูมิคาเอล โรงละคร ศาลากลางเก่าของเมือง รัฐสภาแห่งสโลวาเกีย พระราชวังไพรเมท โบสถ์เซนต์มาร์ติน พาร์นดอร์ฟ เอาท์เล็ท ถนนสายวงแหวน อาคารรัฐสภา ออสเตรีย น้ำพุพัลลัส อะธีน่า พระราชวัง เบลวีเดียร์ พระราชวังฮอฟบวร์ค พระราชวังเชินบรุนน์ อาสนวิหารนักบุญเซนต์ สตีเฟ่น ถนนคาร์นท์เนอร์
พิเศษ
– บินตรงสู่ . . เวียนนา . .
– ชมความสวยงามแห่งขุนเขาและสายน้ำหมู่บ้านฮัลสัท / เส้นทางมรดกโลกอันล่ำค่า
– เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ ที่งดงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายน์ของประเทศฝรั่งเศส
สายการบิน EVA AIR 
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 900 
25 – 30 มีนาคม 62 37,999
คลิ๊กโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 37,999 บาท
โปรแกรม 6 ทัวร์
CODE : B

 

 
 
 
   
คลิ๊กโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 31,999 บาท
โปรแกรม 8 ทัวร์
CODE : BFF_(HG14B) Turkey Saver 10 วัน 7 คืนN

 

 
 
 
   
คลิ๊กโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 29,900 บาท
โปรแกรม 9 ทัวร์
CODE : B  

 

 
 
 
   
คลิ๊กโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 29,555 บาท
โปรแกรม 11 ทัวร์
CODE : B

 

 
 
 
   
คลิ๊กโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 32,900 บาท
โปรแกรม 12 ทัวร์
CODE : B

 

 
 
 
   
คลิ๊กโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 32,900 บาท
โปรแกรม 13 ทัวร์
CODE : B 

 

 
 
 
   
คลิ๊กโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 29,999 บาท
โปรแกรม 14 ทัวร์
CODE : B

 

 
 
 
   
คลิ๊กโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 33,999 บาท

 

หน้าถัดไป 1 2 3 4 5

 

จัดทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรปราคาถูก ทุกเส้นทางในราคาพิเศษ

ทัวร์ฮ่องกง