ทัวร์ยุโรป

spot_img

ทัวร์ยุโรป ทุกเส้นทาง จัดทัวร์ยุโรป ในราคาพิเศษ

ทัวร์ยุโรป

ทัวร์ยุโรป ทุกเส้นทาง จัดทัวร์ยุโรป ในราคาพิเศษ

ทัวร์ยุโรป บริษัทเบสเฟรนด์ ฮอลิเดย์ จัดทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรปราคาถูก กรุ๊ปดูงานต่างๆ บริการอาหารทุกมื้อ คุณลูกค้าสามารถจอง เเละเรายังมีเส้นทางแนะนำทัวร์สแกนดิเนเวีย ทัวร์บอลติก และทัวร์ยุโรปในเส้นทางอื่นๆ บริการจัดทัวร์ท่องเที่ยวยุโรป จัดกรุ๊ปทัวร์ ยุโรป และ จอยทัวร์ คุณลูกค้าสามารถ จองได้ตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป รายละเอียดการทำวีซ่าท่องเที่ยวยุโรป คลิ๊กที่นี่  >> ทำวีซ่าเชงเก้น 

จอยทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรป-ราคาถูก

โปรแกรม 1 ทัวร์ยุโรป เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส 7 วัน
โค้ดทัวร์ : BWF_WEK0407A

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -ดูไบ-อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – ดามส์สแควร-อัมสเตอร์ดัม-หมู่บ้านกีธูร์น-โวเลนดัม-ซานส์สคันส์-อัมสเตอร์ดัม-แอนต์เวิร์ป-บรัสเซล – อะโตเมี่ยม-จัตุรัสกรองด์ปลาซ-แมเนเกนพิส-บรัสเซลส์ -ปารีส – มองมาร์ต – ล่องเรือแม่น้ำแซนน์-ปารีส-City Tour-DUTY FREE-ห้างลาฟาแยต-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สายการบิน   Emirates Airlines
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม – บาท
ม.ค.-มี.ค.63 43,900
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 43,900 บาท
โปรแกรม 2 ทัวร์ยุโรป เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ (จุงเฟรา) 8 วัน
โค้ดทัวร์ : BWF_WQR0308L

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-มิวนิค–เอททัล–โอเบอรามาเกา-ปราสาท ลินเดอร์โฮฟ-ฟุสเซ่น-ฟุสเซ่น–โฮเฮนชวานเกา–ปราสาทนอยชวานชไตน์–คอนสแตนซ์-ซูริค-กรินเดลวาลด์–นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา-ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี – ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า-ไคลน์ไชเด็ค-อินเทอร์ลาเก้น-อินเทอร์ลาเก้น-ทะเลสาบเบลาซี-ซุก-ลูเซิร์น
ลูเซิร์น-ซาฟเฮาส์เซ่น-สไตน์ อัม ไรน์-ป่าดำ-ทิทิเซ่-ทิทิเซ่ – ซูริค – ช้อปปิ้ง – เดินทางกลับ-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
สายการบิน Qatar Airways
@bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
28 มี.ค-04 เม.ย.  54,900
รายละเอียดทัวร์… เริ่ม 54,900 บาท
โปรแกรม 3 ทัวร์เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส 7 วัน
โค้ดทัวร์ : BWF_WQR0407B

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-แฟรงค์เฟิร์ต-รูเดสฮาร์ม อัม ไรน์-บ็อบพาร์ด-เซนต์กอร์ – โคโลจญน์-ดุสเซลดอร์ฟ-ดุสเซลดอร์ฟ-กีธูร์น-โวเลนดัม-ซานส์ สคันส์-อัมสเตอร์ดัม-อัมสเตอร์ดัม-ล่องเรือหลังคากระจก-ดามส์สแควร์-กรุงบรัสเซลส์-อะโตเมี่ยม-จัตุรัสกรองด์ปลาซ-แมเนเกนพิส-กรุงบรัสเซลส์-LA VALLÉE VILLAGE-ปารีส-ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์-ปารีส-ย่านมองมาร์ต-มหาวิหารซาเครเกอร์-จตุรัสทรอคาเดโร-Duty Free-ช้อปปิ้งแบรนด์เนม-ห้างลาฟาแยต-ปารีส-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
สายการบิน Qatar Airways
@bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
ม.ค.-มี.ค.63
พ.ค.63
มิ.ย.63
39,900
40,900
44,900
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 39,900 บาท
โปรแกรม 4 ทัวร์เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส 7 วัน
โค้ดทัวร์ : BWF_WQR0407K

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-แฟรงค์เฟิร์ต-รูเดสฮาร์ม อัม ไรน์-บ็อบพาร์ด-เซนต์กอร์-โคโลจญน์-ดุสเซลดอร์ฟ-ดุสเซลดอร์ฟ-กีธูร์น-โวเลนดัม-อัมสเตอร์ดัม-ล่องเรือหลังคากระจก –ดามส์สแควร์-อัมสเตอร์ดัม-ซานส์ สคันส์-ลิสซ์-สวนเคอเคนออฟ-กรุงบรัสเซลส์-อะโตเมี่ยม-จัตุรัสกรองด์ปลาซ-แมเนเกนพิส-กรุงบรัสเซลส์ – LA VALLÉE VILLAGE – ปารีส – ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์-ปารีส-ย่านมองมาร์ต-มหาวิหารซาเครเกอร์ – จตุรัสทรอคาเดโร – Duty Free – ช้อปปิ้งแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต-ปารีส – กรุงเทพฯ 
สายการบิน Qatar Airways
@bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
มี.ค.63
01-07 เม.ย.
15-21 เม.ย. 
เม.ย.-พ.ค. 63
29 เม.ย.-05 พ.ค.
40,900
45,900
45,900
42,900
53,900
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 40,900 บาท
โปรแกรม 5 ทัวร์เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ (จุงเฟรา) ฝรั่งเศส 7 วัน
โค้ดทัวร์ : BWF_WQR0507F

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-โดฮา-แฟรงค์เฟิร์ต-กอลมาร์-ทิทิเช่-ป่าดำ-ล่องเรือทะเลสาบทิทิเซ่-ทิทิเช่-ซาฟเฮาส์เซ่น-นํ้าตกไรน์–ลิกเทนสไตน์-ซุก-ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโต-สะพานไม้คาเปล-ช้อปปิ้ง-ลูเซิร์น-กรินเดลวาลด์-นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา-ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี – ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า-ไคลน์ไชเด็ค-ดีจอง-มหานครปารีส-ย่านมองมาร์ต-มหาวิหารซาเครเกอร์-ล่องเรือ-ปารีส-City Tour – Duty Free – ช้อปปิ้งแบรนด์เนม-ห้างลาฟาแยต – กรุงเทพฯ
สายการบิน Qatar Airways
@bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
ม.ค-มี.ค.63 49,900
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 49,900 บาท
โปรแกรม 6 ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี 9 วัน
โค้ดทัวร์ : BWF_WQR0509V

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-โดฮาร์-เวนิส-เกาะซานมาร์โค-สะพานถอนหายใจ-โบสถ์เซนต์มาร์ค-เวนิส-มิลาน-ดูโอโม-Serravalle Designer Outlet-โคโม่-โคโม่ – แทซ-เซอร์แมทซ์-ยอดเขากรอนเนอแกรต- ทะเลสาบริฟเฟลซี-แทซ – มองเทรอซ์ –ปราสาทชิลลอง-โลซานน์-อินเทอร์ลาเก้น-อินเทอร์ลาเค่น – กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา – ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี – ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า – ไคลน์ไชเด็ค-เฟริดริชซาเฟิน-เฟริดริชซาเฟิน – โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานชไตน์-เอททัล-มิวนิค–จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์–กรุงเทพฯ
สายการบิน Qatar Airways
@bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
ม.ค.-มี.ค. 2563 63,900
รายละเอียดทัวร์… เริ่ม 63,900 บาท
โปรแกรม 7   ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน
โค้ดทัวร์ BGZF_GG02 (B) (TG)

กรุงเทพฯ – โรม(อิตาลี) – กรุงวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม – น้ำพุเทรวี่– บันไดสเปน –วิหารแพนเธออน – ปิซ่า(อิตาลี) – หอเอนปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก – เมสเตร้ – นั่งเรือสู่เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาร์โค – วิหารซานมาร์โค (อิตาลี) – เมสเตร้ – มิลาน – อินเทอร์ลาเค่น ( สวิตเซอร์แลนด์ ) – พิชิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป – ถ้ำน้ำแข็ง 1000ปี – สวิสสฟิงซ์ – ลูเซิร์น ( สวิตเซอร์แลนด์ ) – เมืองลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล – อนุสาวรีย์สิงโต – เดินเล่นชิวๆชมเมือง –เมืองซุก – ดิจอง (ฝรั่งเศส) – ดิจอง – รถไฟด่วน TGV – พระราชวังแวร์ซายส์ – ล่องเรือแม่น้ำแซน – ถนนชองเอลิเซ่ – ประตูชัยปารีส – อาหารพื้นเมืองหอยเอสคาโก้อบเนยในร้านสุดหรู (ฝรั่งเศส) – ขึ้นหอไอเฟลชั้น2 – DUTY FREE – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – ช้อปปิ้ง – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ)
#พักสวิต 2 คืน เข้าพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ นั่งรถไฟ TGV ขึ้นหอไอเฟล
สายการบิน การบินไทย
@bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
7 – 15 มี.ค.63 79,999
รายละเอียดทัวร์… เริ่ม 79,999 บาท
โปรแกรม 8 ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน
โค้ดทัวร์ BGZF_GG02 (QR)

กรุงเทพฯ – โรม(อิตาลี) – กรุงวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม – น้ำพุเทรวี่– บันไดสเปน –วิหารแพนเธออน – ปิซ่า(อิตาลี) – เมืองปิซ่า – หอเอนปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก – เมสเตร้ – นั่งเรือสู่เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาร์โค – วิหารซานมาร์โค (อิตาลี) – เมสเตร้ – มิลาน – อินเทอร์ลาเค่น ( สวิตเซอร์แลนด์ ) – พิชิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป – ถ้ำน้ำแข็ง 1000ปี – สวิสสฟิงซ์ – ลูเซิร์น ( สวิตเซอร์แลนด์ ) – เมืองลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล – อนุสาวรีย์สิงโต – เดินเล่นชิวๆชมเมือง –เมืองซุก – ดิจอง (ฝรั่งเศส) – ดิจอง – รถไฟด่วน TGV – พระราชวังแวร์ซายส์ – ล่องเรือแม่น้ำแซน – ถนนชองเอลิเซ่ – ประตูชัยปารีส – อาหารพื้นเมืองหอยเอสคาโก้อบเนยในร้านสุดหรู (ฝรั่งเศส) – ขึ้นหอไอเฟลชั้น2 – DUTY FREE – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – ช้อปปิ้ง – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ)
#พิชิตยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE
#นครรัฐวาติกัน เที่ยวชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ สถาปัตยกรรมล้ำค่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
สายการบิน Qatar Airways
@bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
18–26 ม.ค.36
20–28 ม.ค.63
3–11 ก.พ.63
14–22 ก.พ.63
17–25 ก.พ.63
21–29 ก.พ.63
2–10 มี.ค.63
7–15 มี.ค.63
13–21 มี.ค.63
16–24 มี.ค.63
21–29 มี.ค.63
30 มี.ค.–7 เม.ย.63
7–15 เม.ย.63
8–16 เม.ย.63
25 เม.ย.–3 พ.ค.63
27 เม.ย.–5 พ.ค.63
11–19 พ.ค.63
25 พ.ค.–2 มิ.ย.63
8–16 มิ.ย.63
22–30 มิ.ย.63
77,777
77,777
77,777
77,777
77,777
77,777
77,777
77,777
77,777
77,777
77,777
79,999
89,999
89,999
82,777
79,999
77,777
77,777
79,999
79,999
รายละเอียดทัวร์… เริ่ม 77,777 บาท
โปรแกรม 9 ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน
โค้ดทัวร์ BGZF_GG02 (TG)

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ) – โรม – โคลอสเซียม – น้ำพุเทรวี่– กรุงวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – วิหารแพนเธออน – ปิซ่า – เมืองปิซ่า – หอเอนปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก – เมสเตร้ – นั่งเรือสู่เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาร์โค – วิหารซานมาร์โค – เมสเตร้ – มิลาน – อินเทอร์ลาเค่น( สวิตเซอร์แลนด์ ) – พิชิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป – ถ้ำน้ำแข็ง 1000ปี – สวิสสฟิงซ์ – ลูเซิร์น – เมืองลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล – อนุสาวรีย์สิงโต – เดินเล่นชิวๆชมเมือง – ดิจอง – – รถไฟด่วน TGV – พระราชวังแวร์ซายส์ – ล่องเรือแม่น้ำแซน – ถนนชองเอลิเซ่ – ประตูชัยปารีส – อาหารพื้นเมืองหอยเอสคาโก้อบเนยในร้านสุดหรู – ขึ้นหอไอเฟลชั้น2 – DUTY FREE – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – ช้อปปิ้ง – ปารีส – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
#ขึ้นเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE
#ขึ้นหอไอเฟลชั้น 2 #นั่งรถไฟ TGV
สายการบิน การบินไทย
@bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
17–26 พ.ค.
31 พ.ค. –9 มิ.ย.63
14–23 มิ.ย.63
85,555
85,555
85,555
รายละเอียดทัวร์… เริ่ม 85,555 บาท
โปรแกรม 10   ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 10 วัน
โค้ดทัวร์ BGZF_GG02(D) (TG)

กรุงเทพฯ – ปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์ – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – ล่องเรือแม่น้ำแซน – ชมเมือง – อาหารพื้นเมืองหอยเอสคาโก้อบเนยในร้านสุดหรู – ชั้น 2 ของ หอไอเฟิล – ประตูชัย – ช็อปปิ้งห้างแกลลารี่ ลาฟาแยตต์ – ปารีส – รถไฟด่วน TGV – ดิจอง – อินเทอร์ลาเก้น (สวิตเซอร์แลนด์) – ยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE – ลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล – อนุสาวรีย์สิงโต (สวิตเซอร์แลนด์) – ลูเซิล์น – มิลาน – เวนิส – ปีซ่า – หอเอนปีซ่า – ปีซ่า – โรม – วาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – โคลอสเซี่ยม – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน – โรม – กรุงเทพมหานคร (สนามบินสุวรรณภูมิ)
#พักฝรั่งเศส 2 คืน / พักสวิตฯ 2 คืน / พักอิตาลี 3 คืน
#นั่งรถไฟ TGV / ขึ้นหอไอเฟล
สายการบิน การบินไทย
@bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
7–16 เม.ย.63 95,900
รายละเอียดทัวร์… เริ่ม 95,900 บาท
โปรแกรม 11   ทัวร์เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก ฝรั่งเศส 9 วัน 5 คืน
โค้ดทัวร์ BGZF_GG07 (QR)

กรุงเทพฯ – แฟรงค์เฟิร์ต – ล่องเรือแม่น้ำไรน์ – โคโลญ – ดุสเซลดอล์ฟ – หมู่บ้านกีธูร์น – ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น – สวนเคอเค่นฮอฟ – ซานส์ คาน – หมู่บ้านกังหันลม – ล่องเรือหลังคากระจก – อโตเมี่ยม – หนูน้อยยืนฉี่ – กรองด์ปลาซ – ลักเซมเบิร์ก – ปารีส – ประตูชัย – พิเศษกับเมนู หอยเอสคาโก้ – แวร์ซายส์ – ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ – หอไอเฟล – พีระมิตแก้ว พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – มงมาร์ต – ช้อปปิ้งแกลลารี่ ลาฟาแยตต์ – กรุงเทพฯ
#ชมดอกทิวลิป ณ สวนเคอเค่นฮอฟ
#ชมพระราชวังแวร์ซายส์ (มีไกด์ท้องถิ่นบรรยาย เที่ยวแบบ VIP ไม่มีต่อคิว)
สายการบิน Qatar Airways
@bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
22–29 มี.ค.63 
19–26 เม.ย.63
26 เม.ย.–3 พ.ค.63
30 เม.ย.–7 พ.ค.63
3–10 พ.ค.63
58,888
63,555
63,555
63,555
63,555
รายละเอียดทัวร์… เริ่ม 58,888 บาท
โปรแกรม 12   ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน
โค้ดทัวร์ BGZF_GG09 (QR)

กรุงเทพฯ – มิลาน (อิตาลี) – ทิราโน่ – นั่งรถไฟ “เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส” – เซ็นต์มอริทซ์ – เดินชมเมือง – ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง – อันเดอร์แมทซ์ – รถไฟกลาเซียเอกซ์เพรส GLACIER EXPRESS – เซอร์แมทซ์ ZERMATT – เดินเที่ยวชมเมือง – ช้อปปิ้ง – นั่งกระเช้า CABLE CAR พิซิตยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น – ลานหิมะ – นั่งรถไฟลงจากเซอร์แมทซ์ – มองเทรอซ์ – ปราสาทซิลลอง – โลซานน์ – ศาลาไทย – มหาวิทยาลัยโลซาน – โลซานน์ – เจนีวา– นาฬิกาดอกไม้ – เบิร์น – บ่อหมี – หอนาฬิกาเบิร์น – บ้านไอซไตน์ – อินเทอร์ลาเค่น – ช๊อปปิ้ง – พิชิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟสูงที่สุดในยุโรป – ลานหิมะ – ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี – ลูเซิร์น – – อนุสาวรีย์สิงห์โต – สะพานไม้คาเปล – เมืองซุก – ซาร์ฟเฮาเซ่น –น้ำตกไรน์ – ซูริก – ชมเมือง – ซูริก – กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
#นั่งรถไฟสายโรแมนติก Bernina Express รถไฟสายเก่าแก่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์
#ขึ้นยอดเขาเมทเธอร์ฮอร์น ยอดเขาทรงพีระมิดที่มีปลายงุ้มงอเหมือนตะขอ
สายการบิน Qatar Airways
@bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
16–24 ม.ค.63
23–31 ม.ค.63
10–18 ก.พ.63
22 ก.พ.–1 มี.ค.63
9–17 มี.ค.63
26 มี.ค.–3 เม.ย.63
4–12 เม.ย.63
5–13 เม.ย.63
10–18 เม.ย.63
26 เม.ย.–4 พ.ค.63
30 เม.ย.–8 พ.ค.63
82,900
82,900
82,900
82,900
82,900
82,900
89,999
89,999
89,999
89,999
89,999
รายละเอียดทัวร์… เริ่ม 82,900 บาท

หน้าถัดไป 1 2 3 4 

 

 

จัดทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรปราคาถูก ทุกเส้นทางในราคาพิเศษ

spot_img

เรื่องอื่นที่น่าสนใจ

ทัวร์ต่างประเทศ

เรื่องอื่นที่น่าสนใจ

โปรแกรมแนะนำ

- Advertisement -spot_img