Friday, August 12, 2022
spot_img
More
  spot_img

  ล่องเรือยอร์ชภูเก็ต ทัวร์ภูเก็ต เริ่มต้น 12,999 บาท

   

  ทัวร์ภูเก็ต-ล่องเรือยอร์ช

  ล่องเรือยอร์ชภูเก็ต ทัวร์ภูเก็ต ล่องเรือยอร์ช เริ่มต้น 12,999 บาท

  ล่องเรือยอร์ชภูเก็ต เที่ยวภูเก็ตกับโปรแกรสุดหรู ทัวร์ภูเก็ตล่องเรือยอร์ช ทัวร์ภูเก็ตล่องเรือยอร์ช ราคาถูก พาเที่ยวชมหมู่เกาะต่างๆ ของทะเลภูเก็ตและธรรมชาติอันงดงาม เที่ยวสบายๆ ในสไตล์แบบส่วนตัวโปรโมชั่นพิเศษเปิดจองแล้ววันนี้

  วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานภูเก็ต – วัดพระใหญ่ – วัดฉลอง – จุดชมวิวแหลมพรหมเทพ – ป่าตอง
  08.00 คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั้น 3 สายการบินไทยแอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรับหน้ากากอนามัยแบบผ้า และมัคคุเทศก์คอยให้คำแนะนำมาตราการการป้องกัน COVID-19 ก่อนออกเดินทาง
  *กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทางมายังสนามบิน เนื่องจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิน สายการบินจะปิดให้ทำการเช็คอินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง*
  10.00 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดย สายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3019 ใช้เวลาบินโดยประมาณ 1 ชั่วโมง 35 นาที
  **อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กับสายการบิน
  **ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซื้อน้ำหนักกระเป๋าหรืออัพที่นั่งได้ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม**
  11.25 เดินทางถึง ท่าอากาศยานภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
  หลังจากทุกท่านรับสัมภาระ และทำธุระส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว
  เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
  นำท่านเดินทางสู่ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี หรือ พระใหญ่ ภูเก็ต ประดิษฐานอยู่ที่เขานาคเกิด เลยจากวัดฉลองไปไม่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของ จังหวัดภูเก็ตในกลุ่มนักท่องเที่ยว ลักษณะเด่นของพระใหญ่ ได้แก่ พระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่เห็นได้รอบเกาะภูเก็ต โดยมีนัยสำคัญใน การก่อสร้างเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความสันติ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวและความหวัง การก่อสร้างพระพุทธรูปมิ่งมงคลเอกนาคคีรี สำเร็จได้ด้วย การร่วมมือร่วมใจบริจาคของประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย หากคุณมีโอกาสมาเยือนภูเก็ต ควรหาโอกาสไปกราบไหว้ เคารพสักการะที่วัดพระใหญ่บนเขานาคเกิดและชมทัศนียภาพที่สวยงามของเกาะภูเก็ตในมุมสูง
  จากนั้นนำทานเดินทางไปยัง วัดฉลอง (วัดไชยธาราราม) ตั้งอยู่ที่ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองภูเก็ต ไม่มีบันทึกแน่ชัดว่าสร้างขึ้นเมื่อใด แต่มีชื่อปรากฏในหลักฐานบันทึกรัชกาลที่ 3 และต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเปลี่ยนชื่อเป็น วัดไชยธาราราม วัดฉลองเป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อของ “หลวงพ่อแช่ม” หรือ “พระครูวิสุทธิวงศาจารย์ญาณมุณี” สมณะศักดิ์ที่ได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่ 5 เมื่อย่างก้าวเข้าไปในอาณาบริเวณของวัดฉลอง ภาพที่เราจะได้เห็นคือแรงศรัทธาจากผู้คนมากมาย ทั้งคนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่หลั่งไหลมากราบไหว้ สักการะอยู่ไม่ขาดสาย ซึ่งเมื่อเข้าสู่ถึงเขตวัด สิ่งที่จะได้ยินอยู่เป็นระยะๆ คือเสียงจุดประทัดแก้บน
  นำทุกท่านชมความงาม ณ จุดชมวิวแหลมพรหมเทพ จัดเป็นหนึ่งใน จุดชมอาทิตย์ตกก่อนใครที่สวยที่สุดในเมืองไทย นอกจากความงามยามดวงตะวันลับฟ้าแล้ว แหลมพรหมเทพยังมี ประภาคารกาญจนาภิเษก เป็นอีกหนึ่งจุดสนใจ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติทรงครองราชย์ 50 ปีแล้ว ประภาคารแห่งนี้ยังใช้เป็นเครื่องหมายในการเดินเรือ เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตถือเป็นหนึ่งในศูนย์กลางของเส้นทางคมนาคมทางทะเลที่สำคัญแห่งท้องทะเลอันดามัน
  ได้เวลาอันสมควรแกการนำทุกท่านเข้าสู่ หาดป่าตอง ชายหาดที่มีชื่อเสียงมากและเป็นสถานที่เที่ยวในภูเก็ต ซึ่งเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายตลอดทั้งปี นอกจากทะเลแล้วยังมีร้านอาหาร ร้านขายของต่างๆ มากมาย
  นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก GRAND MERCURE PATONG, PHUKET หรือเทียบเท่า
  เย็น รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
  วันที่ 2 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย–ROCK BEACH-จุดชมวิวสามอ่าว–ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตก
  เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม
  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย ให้ท่านอิสระในการท่องเที่ยวหาดป่าตอง หรือทำกิจกกรมต่างๆในโรงแรมได้ตามอัธยาศัยอาทิเช่น ว่ายน้ำ ฟิตเนต สปา
  บ่าย นำท่านชม ROCK BEACH SWING ชายหาดเล็ก ๆ ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ใกล้กับจุดชมวิวสามอ่าว ที่นี่มีมุมพักผ่อนหลายมุม รวมถึงมุมถ่ายรูปเยอะมาก ๆ ทั้งซุ้มรังนก ซุ้มสี่เหลี่ยมพร้อมเบาะนอน ซุ้มนั่งน่ารัก ๆ เปลตาข่าย ชิงช้า และไฮไลท์เด็ดเลยคือ บันไดสวรรค์ เป็นบันไดสีขาวที่ทอดยาวสู่ท้องฟ้า
  จุดชมวิวสามอ่าว เป็นจุดชมวิวที่ตั้งอยู่บนเนินเขาทางฝั่งตะวันตก เมื่อมาถึงภูเก็ตแล้วไม่ควรพลาดมาจุดชมวิวนี้ด้วยประการทั้งปวง จากจุดชมวิวนี้สามารถมองเห็นวิวหาดกะตะน้อย กะตะ กะรน เป็นรูปพระจันทร์เสี้ยว เกาะปู และเห็นแนวภูเขาได้อย่างชัดเจน เห็นการไล่โทนสีของน้ำทะเลตั้งแต่เขียวอ่อนบริเวณใกล้ชายหาด และเป็นสีน้ำเงินเข้มขึ้นเรื่อยๆ ที่ตั้งของจุดชมวิวสามอ่าว อยู่ริมถนน 4233 เส้นที่มุ่งหน้าไปแหลมพรหมเทพ
  16.00 พร้อมกันที่ ท่าเรืออ่าวฉลอง
  16.30 ออกเดินทางล่องเรือคาตามารัน ชมความสวยงามของทะเลอันดามัน
  17.15 ล่องเรือถีงอ่าวนุ้ย อ่าวโค้ง โอบล้อมด้วยภูเขา ชมความงามของธรรมชาติ
  17.45 ล่องเรือถึงแหลมพรหมเทพ สนานที่ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “จุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุด” พร้อมรับประทานอาหารค่ำ เคล้าบรรยากาศอันแสนโรแมนติก
  19.00 ล่องเรือกลับท่าเรืออ่าวฉลอง
  20.00 ล่องเรือถึงฝั่งท่าเรืออ่าวฉลอง พร้อมความประทับใจ
  นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก GRAND MERCURE PATONG, PHUKET หรือเทียบเท่า
  วันที่ 3 หาดกะรน–ภูเก็ตชิโนโปรตุกีส ย่านเมืองเก่าภูเก็ต–โกปี๊เตียม–แยกเยาวราช–ซื้อของฝากร้านพรทิพย์–MA DO BUA CAFÉ-วัดพระผุด-ท่าอากาศยานภูเก็ต–กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) (B/L/-)
  เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่านออกเดินทางไปยัง หาดกะรน เป็นชายหาดที่ยาวที่สุดในเกาะภูเก็ต อยู่ถัดจากหาดกะตะไปทางเหนือ มีเพียงเนินเขาเตี้ยๆ คั่นอยู่เท่านั้น เหนือชายหาดมีสนทะเลและต้นตาลขึ้นเรียงรายอยู่โดยทั่วไป บริเวณหาดมีเม็ดทรายที่ขาวและละเอียดมาก แต่มีคลื่นลมแรงจึงไม่เป็นที่นิย มในการเล่นน้ำมากนัก
  จากนั้นนำท่านชมความงามของ ตึกโบราณสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีส อาคารรุ่นเก่าในตัวเมืองภูเก็ต ที่เป็นทั้งบ้านเรือน ร้านค้า สถานที่ราชการ ธนาคาร และอื่น ๆ อีกมากมาย ส่วนใหญ่เป็นตึกซึ่งสร้างขึ้นเมื่อสมัยเกือบร้อยปีมาแล้ว ลักษณะของตัวอาคารเป็นการผสมผสานสถาปัตยกรรมแบบจีนและยุโรป เรียกว่า สถาปัตยกรรมแบบ ชิโน-โปรตุกีส(CHINOIS POSTUGESS) ซึ่งปัจจุบันทางเทศบาลนครภูเก็ตได้จัดให้มีเส้นทางเดินชมเมืองเก่าภูเก็ต เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ ชื่นชมอาคารบ้านเรือนและวิถีชีวิตของชาวภูเก็ต โดยมีระยะทางประมาณ 4.6 กิโลเมตร มีช่วงเส้นทางการเดิน 6 ช่วงย่อย ๆ ถนนบางสายได้รับการปรับแต่งภูมิทัศน์ให้สวยงามจากการเก็บความรกรุงรังของสายไฟให้ดูเรียบร้อย สะอาดตาเพื่อพาคุณเข้าไปสัมผัสความคลาสสิกของภูเก็ตกันอย่างเต็มอิ่ม ให้ท่านอิสระจิบกาแฟโบราณกันที่ร้านโกปี้เตี่ยม ร้านหาง่ายอยู่ย่านภูเก็ตเมืองเก่า และเที่ยวชมแยกเยาวราช ถนนเส้นนี้มีภาพของในหลวงรัชกาลที่ 9
  เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
  แวะซื้อของฝาก ร้านพรทิพย์ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย
  นำท่านเช็คอินคาเฟ่ MA DOO BUA CAFE’ คาเฟ่แห่งใหม่หน้าตาไฉไล ไม่ไกลจากในเมืองภูเก็ต เด็ด..!! ตรงที่สระบัว “บัววิกตอเรีย” มีมุมถ่ายภาพเก๋ๆ กับบรรยากาศสวยๆ ให้ได้เลือกถ่ายภาพกับบัวสีเขียวสดใสมากมายหลายมุม เรียกได้ว่าถูกใจเหล่าบรรดาคนที่ชอบถ่ายภาพเช็คอินลงโชเชียลอย่างแน่นอน
  ออกเดินทางสู่ วัดพระทอง หรือ วัดพระผุด เป็นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงวัดหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต ที่ตั้งของวัดพระทองอยู่ทางด้านทิศเหนือของเกาะภูเก็ต เป็นวัดเก่าแก่ที่น่าสนใจด้วยตำนานเรื่องเล่าอันศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ซึ่งโผล่พ้นขึ้นมาจากพื้นดินเพียงพระเกตุมาลา และผุดขึ้นมาจากพื้นดินเดียวครึ่งองค์ อันเป็นที่มาของชื่อ “วัดพระผุด” นั่นเอง
  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานภูเก็ต
  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
  18.25 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดย สายการบินไทยแอร์เอเชีบ เที่ยวบินที่ FD3022 ใช้เวลาบินโดยประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที
  **อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กับสายการบิน**

  อัตราค่าบริการ

  วันที่เดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว
  10 – 12 เมษายน 2564 12,999 3,000
  12 – 14 เมษายน 2564 13,999 3,000

  **ไม่มีราคาเด็ก ราคานี้ไม่รวมค่าทิป**

  โหลดโปรแกรมทัวร์ ล่องเรือยอร์ชภูเก็ต

  **ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท ** (ไม่มีที่นั่งบนเครื่องบิน)**

  ข้อสำคัญ

  • ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท
  • ถ้าหากมีผู้เดินทางต่ำกว่า 8 คน ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง
  อัตราค่าบริการนี้รวม
  – ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
  – กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 7 กก.
  – รถตู้ปรับอากาศ VIP (นำเที่ยวตามรายการ)
  – บริการน้ำดื่ม 1 ขวด/วัน
  – ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว
  – มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
  – ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิต วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ซึ่งไม่รวมประกันสุขภาพ
  – ค่าประกันคุ้มครอง COVID-19 ตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินสูงสุดท่านละ 30,000 บาท คุ้มครองทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ อายุ 1 – 75 ปี ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกเดินทาง ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ซึ่งไม่รวมกรณีเสียชีวิตจากโรค COVID-19
  – ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง
  – ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
  อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
  – ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
  – ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม
  – ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
  – ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
  – ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้กำหนด
  – ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
  – VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
  – ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท

  ยังมีโปรแกรมทัวร์อีกมาก ไม่ได้ลงหน้าเว็บไซต์ หากต้องการโปรแกรมอื่นๆ ส่วนลด จัดกรุ๊ปส่วนตัว คุณภาพดี ราคาพิเศษ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่หรือสอบถามผ่านไลน์ @bestfriend

  เรื่องอื่นที่น่าสนใจ

  ทัวร์ต่างประเทศ

  spot_img

  เรื่องยอดนิยม

  สอบถาม Line : @bestfriend

  เพิ่มเพื่อน