Monday, April 15, 2024

License No. 11/07424

spot_img

ทัวร์ มหัศจรรย์ EUROPE ฝรั่งเศส สวิต อิตาลี

ทัวร์ มหัศจรรย์ EUROPE ฝรั่งเศส สวิต อิตาลี

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินดูไบ
วันที่ 2 สนามบินดูไบ • กรุงปารีส • จัตุรัสทรอกาเดโร • ล่องเรือแม่น้ำแซน • ประตูชัยอาร์กเดอทรียงฟ์ • พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ • ห้างลา ซามาริแตง La Samaritaine
วันที่ 3 พระราชวังแวร์ซายส์ • เมืองดิฌง
วันที่ 4
เมืองลูเซิร์น • อนุสาวรีย์สิงโต • สะพานไม้ชาเปล • เมืองอินเทอลาเก้น • ถนน Hoheweg
วันที่ 5 เมืองกรินเดอวาลด์ • กระเช้า Eiger Express • อุโมงค์น้ำแข็ง • อุโมงค์โลกอัลไพน์ • Jungfrau Panorama view • เมืองเลาเทอร์บรุนเนน • มิลาน
วันที่ 6 มหาวิหารมิลาน • กัลเลรีอาวิตโตรีโยเอมานูเอเลเซ คอนโด • เกาะเวนิส • จัตุรัสเซ็นท์ มาร์ค • มหาวิหารซันมาร์โก • พระราชวังดอร์จ • หอระฆังซันมาร์โก • สะพานถอนหายใจ • สะพานรีอาลโต้ • เวนิสเมสเตร้
วันที่ 7 เมืองปิซ่า • จัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม • หอเอนเมืองปีซ่า • กรุงโรม
วันที่ 8 นครรัฐวาติกัน • มหาวิหารนักบุญปีเตอร์ • จัตุรัสนักบุญปีเตอร์ • โคลอสเซี่ยม • โรมันฟอรั่ม • น้ำพุเทรวี่ • บันไดสเปน • ท่าอากาศยานเลโอนาร์โด ดา วินชี-ฟีอูมีชีโน
วันที่ 9 ดูไบ • สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ

โค้ดทัวร์ BBF_EUR278

กำหนดการเดินทาง 

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
04 – 12 ธันวาคม 2566 99,999
26 ธ.ค. 66 – 03 ม.ค. 67 109,999
27 ธ.ค. 66 – 04 ม.ค. 67 109,999
28 ธ.ค. 66 – 05 ม.ค. 67 109,999
28 ม.ค. – 05 ก.พ. 2567 95,999
11 – 19 กุมภาพันธ์ 2567 95,999
18 – 26 กุมภาพันธ์ 2567 95,999
11 – 19 มีนาคม 2567 95,999
05 – 13 เมษายน 2567 109,999
08 – 16 เมษายน 2567*เพิ่ม 109,999
11 – 19 เมษายน 2567 109,999
12 – 20 เมษายน 2567 109,999
13 – 21 เมษายน 2567 109,999
27 เม.ย. – 05 พ.ค. 2567*เพิ่ม 99,999
30 เม.ย. – 08 พ.ค. 2567 95,999

 

ส่วนลด :

ลด 200 บาท

โค้ดทัวร์ :

BBF_EUR278
spot_img
spot_img
spot_img

เรื่องใหม่

spot_img

สอบถามผ่านไลน์ @bestfriend (มีแอดนำหน้า)

เพิ่มเพื่อน

spot_imgspot_img

โปรแกรมที่น่าสนใจ

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย 6 วัน 5คืน

พ.ค.-ก.ย.67
BGSF_DYG05 ZHANGJIAJIE
200 บาท
20,999

ต่อท่าน

ทัวร์จีน หนึ่งในใต้หล้า V 2. 6 วัน 5คืน

พ.ต.-ต.ค.67
BGSF_DYG06.ZHANGJIAJIE
200 บาท
23,999

ต่อท่าน

ทัวร์ จีน ฉางชา 6 วัน 5 คืน

พ.ค.-มิ.ย.67
BGSF_CSX07
200 บาท
18,999

ต่อท่าน

ทัวร์จีน จงเจียเจี้ย 5 วัน 4 คืน

ม.ค.-เม.ย.67
BBF_DYG04
200 บาท
20,999

ต่อท่าน

spot_img