Monday, April 15, 2024

License No. 11/07424

spot_img

ทัวร์ เวียดนาม ฮานอย ฟานซิปัน วัดตามจุ๊ก 4 วัน 3 คืน

ทัวร์  เวียดนาม ฮานอย ฟานซิปัน วัดตามจุ๊ก 4 วัน 3 คืน

วันที่ 1 ดอนเมือง กรุงเทพฯ • สนามบินนอยไบ • กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม • หมู่บ้านชาวเขา
ตลาดซาปา
วันที่ 2 ซาปา • นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน • Moana Sapa • สะพานแก้วมังกรเมฆ
วันที่ 3 ฮานอย • ร้านเยื่อไผ่ • จัตุรัสบาดิ่ญ • โบสถ์ฮานอย • ทะเลสาบคืนดาบ • สะพานแสงอาทิตย์ • วัดหง๊อกเซิน • อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย
วันที่ 4
ฮานาม • จุดเช็คอินแห่งใหม่ “วัดตามจุ๊ก” • ร้านขายของฝาก • ฮานอย • ดอนเมือง กรุงเทพฯ

โค้ดทัวร์ BBF_HAN44

กำหนดการเดินทาง 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่
22 – 25 ก.พ. 67 18,999
23 – 26 ก.พ. 67
*วันมาฆบูชา*
19,999
29 ก.พ. – 03 มี.ค. 67 17,999
01 – 04 มี.ค. 67 17,999
07 – 10 มี.ค. 67 17,999
08 – 11 มี.ค. 67 16,999
14 – 17 มี.ค. 67 17,999
15 – 18 มี.ค. 67 16,999
21 – 24 มี.ค. 67 17,999
22 – 25 มี.ค. 67 16,999
04 – 07 พ.ค. 67
*วันฉัตรมงคล*
21,999
16 – 19 พ.ค. 67 18,999
01 – 04 มิ.ย. 67
*วันเฉลิมฯ พระบรมราชินี*
20,999
20 – 23 มิ.ย. 67 17,999
04 – 07 ก.ค. 67 17,999
20 – 23 ก.ค. 67
*วันอาสาฬหบูชา*
20,999
27 – 30 ก.ค. 67
*วันเฉลิมฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว*
19,999
10 – 13 ส.ค. 67
*วันแม่*
21,999
29 ส.ค. – 01 ก.ย. 67 18,999
12 – 15 ก.ย. 67 18,999
26 – 29 ก.ย. 67 17,999
12 – 15 ต.ค. 67
*วันนวมินทรมหาราช*
21,999
26 – 29 ต.ค. 67 18,999

ส่วนลด :

ลด 200 บาท

โค้ดทัวร์ :

BBF_HAN44
spot_img
spot_img
spot_img

เรื่องใหม่

spot_img

สอบถามผ่านไลน์ @bestfriend (มีแอดนำหน้า)

เพิ่มเพื่อน

spot_imgspot_img

โปรแกรมที่น่าสนใจ

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย 6 วัน 5คืน

พ.ค.-ก.ย.67
BGSF_DYG05 ZHANGJIAJIE
200 บาท
20,999

ต่อท่าน

ทัวร์จีน หนึ่งในใต้หล้า V 2. 6 วัน 5คืน

พ.ต.-ต.ค.67
BGSF_DYG06.ZHANGJIAJIE
200 บาท
23,999

ต่อท่าน

ทัวร์ จีน ฉางชา 6 วัน 5 คืน

พ.ค.-มิ.ย.67
BGSF_CSX07
200 บาท
18,999

ต่อท่าน

ทัวร์จีน จงเจียเจี้ย 5 วัน 4 คืน

ม.ค.-เม.ย.67
BBF_DYG04
200 บาท
20,999

ต่อท่าน

spot_img