Thursday, May 23, 2024

License No. 11/07424

spot_img

ทัวร์ ฮ่องกง ไหว้พระ ช๊อปปิ่ง 3 วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ ช๊อปปิ่ง 3 วัน 2คืน

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – ชมวิวจุดชมวิววิคตอเรียพีค – รีพลัสเบย์ – วัดเจ้าแม่ทับทิมทินหัว อ่าวรีพลัสเบย์
วันที่ 2 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
วันที่ 3

วัดแชกงหมิว – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ – โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก – วัดเจ้าพ่อกวนอู กวนไท – วัดหวังต้าเซียน – อิสระช้อปปิ้งซิตี้เกทเอ้าทเล็ท – ท่าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก็อก – กรุงเทพ (ดอนเมือง)

BGSF_HKG46 V.2

กำหนดการเดินทาง

กำหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ต่อท่าน
พักห้องละ 2-3 ท่าน
03 – 05 พฤษภาคม 2567 21,999
04 – 06 พฤษภาคม 2567 21,999
10 – 12 พฤษภาคม 2567 18,999
18 – 20 พฤษภาคม 2567 18,999
01 – 03 มิถุนายน 2567 20,999 18,999
14 – 16 มิถุนายน 2567 18,999
22 – 24 มิถุนายน 2567 18,999
19 – 21 กรกฎาคม 2567 20,999
20 – 22 กรกฎาคม 2567 20,999
27 – 29 กรกฎาคม 2567 19,999
03 – 08 สิงหาคม 2567 19,999
10 – 12 สิงหาคม 2567 20,999
11 – 13 สิงหาคม 2567 20,999
31 – 02 กันยายน 2567 18,999
06 – 08 กันยายน 2567 18,999
13 – 15 กันยายน 2567 19,999
21 – 23 กันยายน 2567 19,999

 

ยังมีโปรแกรมอีกมากไม่ได้ลงหน้าเว็บไซต์ ต้องการโปรแกรมอื่นๆ จัดกรุ๊ปส่วนตัว ส่วนลดต่างๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

โค้ดทัวร์

BGSF_HKG46 V.2

ส่วนลด

ลดสูงสุด 2,000 บาท
spot_img

โปรไฟไหม้

spot_img

สะดวก ติดต่อง่าย ทุกช่องทาง

สอบถามผ่านไลน์ @bestfriend (มีแอดนำหน้า)

เพิ่มเพื่อน

โปรแกรมที่น่าสนใจ

ทัวร์ เวียดนามใต้ PHU QCOC 3 วัน 2 คืน

พ.ค.-ต.ค.67
PQCVZ0323
ลด 200 บาท
10,888

ต่อท่าน

ทัวร์ เวียดนามใต้ ญาจาง ดาลัด 4 วัน 3 คืน

พ.ค.-ต.ค.67
CXRD0624
ลด 200 บาท
13,888

ต่อท่าน

ทัวร์ เวียดนามใต้ ญาจาง 3 วัน 2 คืน

พ.ค.-ต.ค.67
CXRD0524
ลด 200 บาท
11,888

ต่อท่าน

ทัวร์ เวียดนาม-จีน เวียดนามเหนือ จีน เที่ยว 2 ประเทศ 5 วัน 4 คืน

พ.ค.-ก.ย.67
HANVN0324
ลด 200 บาท
16,888

ต่อท่าน

spot_img