Sunday, June 23, 2024
spot_img

ทัวร์ CHINA ซานย่า ไหโขว่ ไหหลำ 5 วัน 3 คืน

ทัวร์  CHINA ซานย่า ไหโขว่ ไหหลำ 5 วัน 3 คืน

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินไหโข่ว เมลัน – วัดหยงชิ่ง – เจดีย์เหม่ยหลาง หรือเจดีย์สองพี่น้อง
วันที่ 3 ซานย่า – อุทยานหนานซาน – เจ้าแม่กวนอิมหนานซาน – ถนนคนเดินอี้เหิง
วันที่ 4
วนอุทยานสุดขอบฟ้า – สวนดอกกุหลาบแห่งเมืองซานย่า – อุทยานยอดเขาลู่หุยโถว
วันที่ 5 เมืองไหโข่ว – ถนนคนเดินฉีโหลว – ช้อปปิ้งเมืองใหม่กวนหลานหู – สนามบินไหโข่ว เมลัน – สนามบินสุวรรณภูมิ

โค้ดทัวร์ BZF_HAK-2406AQ

กำหนดการเดินทาง 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่
27 – 31 พฤษภาคม 2567 11,990
29 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2567 12,990
03 – 07 มิถุนายน 2567 10,990
05 – 09 มิถุนายน 2567 12,990
10 – 14 มิถุนายน 2567 10,990
12 – 16 มิถุนายน 2567 12,990
17 – 21 มิถุนายน 2567 10,990
19 – 23 มิถุนายน 2567 12,990
24 – 28 มิถุนายน 2567 10,990
26 – 30 มิถุนายน 2567 12,990
01 – 05 กรกฎาคม 2567 10,990
03 – 07 กรกฎาคม 2567 12,990
08 – 12 กรกฎาคม 2567 10,990
10 – 14 กรกฎาคม 2567 12,990
15 – 19 กรกฎาคม 2567 10,990
17 – 21 กรกฎาคม 2567 13,990
22 – 26 กรกฎาคม 2567 10,990
24 – 28 กรกฎาคม 2567 13,990
29 ก.ค. – 02 ส.ค. 2567 10,990
31 ก.ค. – 04 ส.ค. 2567 12,990
05 – 09 สิงหาคม 2567 10,990
07 – 11 สิงหาคม 2567 12,990
12 – 16 สิงหาคม 2567 10,990
14 – 18 สิงหาคม 2567 12,990
19 – 23 สิงหาคม 2567 10,990
21 – 25 สิงหาคม 2567 12,990
26 – 30 สิงหาคม 2567 10,990
28 ส.ค. – 01 ก.ย. 2567 12,990
02 – 06 กันยายน 2567 11,990
04 – 08 กันยายน 2567 12,990
09 – 13 กันยายน 2567 11,990
11 – 15 กันยายน 2567 12,990
16 – 20 กันยายน 2567 11,990
18 – 22 กันยายน 2567 12,990
23 – 27 กันยายน 2567 11,990
25 – 29 กันยายน 2567 12,990
30 ก.ย. – 04 ต.ค. 2567 11,990

โค้ดทัวร์

BZF_HAK-2406AQ

ส่วนลด

ลด 200 บาท

ยังมีโปรแกรมอีกมากไม่ได้ลงหน้าเว็บไซต์ ต้องการโปรแกรมอื่นๆ จัดกรุ๊ปส่วนตัว ส่วนลดต่างๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

โปรไฟไหม้

สะดวก ติดต่อง่าย ทุกช่องทาง

สอบถามผ่านไลน์ @bestfriend (มีแอดนำหน้า)

เพิ่มเพื่อน

โปรแกรมที่น่าสนใจ

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า โอซาก้า เกียวโต 7 วัน 4 คืน

พ.ย.67
BZF_NGO-2410SQ
ลด 200 บาท
49,990

ต่อท่าน

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า มัตสึโมโต้ คามิโคจิ ฟูจิ นาริตะ โตเกียว 6...

ต.ค.-พ.ย.67
BZF_NGO-2412SQ
ลด 200 บาท
49,990

ต่อท่าน

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ นิกโก้ ชมโคเชีย 7 วัน 4...

ต.ค.67
BZF_NRT-2412SQ
ลด 200 บาท
49,990

ต่อท่าน

ทัวร์ญี่ปุ่นโตเกียว นาริตะ ฟูจิ นิกโก้ อุโมงค์เมเปิ้ล 7 วัน 4 คืน

ต.ค.-พ.ย.67
BZF_NRT-2413SQ
ลด 200 บาท
49,990

ต่อท่าน

spot_img