Monday, April 15, 2024

License No. 11/07424

spot_img

ทัวร์ CHINA ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 4 วัน 3 คืน

ทัวร์  CHINA ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 4 วัน 3 คืน

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินปักกิ่ง– กรุงปักกิ่ง – ถนนคนเดินเฉียนเหมิน
วันที่ 2 จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – หอสักการะฟ้าเทียนถาน
วันที่ 3 วัดลามะยงเหอกง – วิหารว่านฝูเก๋อ – กำแพงเมืองจีน – ด่านจูหยงกวน – THE PLACE
วันที่ 4
พระราชวังฤดูร้อน – สนามบินปักกิ่ง – สนามบินสุวรรณภูมิ

โค้ดทัวร์ BZF_PEK-2401TG

กำหนดการเดินทาง 

วันเดินทาง ราคาทัวร์/ท่าน
พักห้องละ 2-3 ท่าน
13 – 16 เมษายน 2567 35,990
02 – 05 พฤษภาคม 2567 30,990
03 – 06 พฤษภาคม 2567 32,990
16 – 19 พฤษภาคม 2567 30,990
23 – 26 พฤษภาคม 2567 29,990

ส่วนลด :

ลด 200 บาท

โค้ดทัวร์ :

BZF_PEK-2401TG
spot_img
spot_img
spot_img

เรื่องใหม่

spot_img

สอบถามผ่านไลน์ @bestfriend (มีแอดนำหน้า)

เพิ่มเพื่อน

spot_imgspot_img

โปรแกรมที่น่าสนใจ

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย 6 วัน 5คืน

พ.ค.-ก.ย.67
BGSF_DYG05 ZHANGJIAJIE
200 บาท
20,999

ต่อท่าน

ทัวร์จีน หนึ่งในใต้หล้า V 2. 6 วัน 5คืน

พ.ต.-ต.ค.67
BGSF_DYG06.ZHANGJIAJIE
200 บาท
23,999

ต่อท่าน

ทัวร์ จีน ฉางชา 6 วัน 5 คืน

พ.ค.-มิ.ย.67
BGSF_CSX07
200 บาท
18,999

ต่อท่าน

ทัวร์จีน จงเจียเจี้ย 5 วัน 4 คืน

ม.ค.-เม.ย.67
BBF_DYG04
200 บาท
20,999

ต่อท่าน

spot_img