Friday, February 23, 2024

ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/07424

spot_img

ญี่ปุ่น โตเกียว คามิโคจิ กำแพงหิมะ เจแปนแอลป์ 2024

ทัวร์โตเกียว คามิโคจิ กำแพงหิมะ เจแปนแอลป์ 2024 

วันที่ 1 สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ-สนามบินนานาชาตินาริตะ
วันที่ 2 สนามบินนานาชาตินาริตะ-กรุงโตเกียว-วัดเซ็นโซจิ+ถนนนากามิเสะ-ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรีริมแม่น้ำสุมิดะ-เมืองมัตสึโมโต้-ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก)-ถนนนาคามาชิ
วันที่ 3 สถานีโอกิซาว่า-เขื่อนคุโรเบะ-ชมกำแพงหิมะแห่งเจแปน แอลป์-สถานีทาเทยาม่า-เมืองทาคายาม่า
วันที่ 4
วัดฮิดะโคคุบุนจิ-ถนนซันมาจิซูจิ-สะพานนาคาบาชิ-ถ่ายรูปที่ทำการเก่าทาคายาม่า (ด้านนอก)-อุทยานแห่งชาติคามิโคจิ-หมู่บ้านโบราณนาราอิจูกุ-เมืองยามานาชิ
วันที่ 5 เทศกาลฟูจิชิบะซากุระ-ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5-เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น-กรุงโตเกียว-ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ+ถ่ายรูป Cat 3D-เมืองนาริตะ
วันที่ 6 สนามบินนานาชาตินาริตะ-สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ

โค้ดทัวร์ RJ-XJ024

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ราคา
21-26 เมษายน 67 39,919.-
22-27 เมษายน 67 39,919.-
23-28 เมษายน 67 39,919.-
11-16 พฤษภาคม 67 38,919.-
12-17 พฤษภาคม 67 38,919.-
13-18 พฤษภาคม 67 38,919.-
14-19 พฤษภาคม 67 38,919.-
26-31 พฤษภาคม 67 36,919.-

ส่วนลด :

ลด 300 บาท

โค้ดทัวร์ :

RJ-XJ024

ยังมีโปรแกรมอีกมาก ไม่ได้ลงหน้าเว็บไซต์ หากต้องการโปรแกรมอื่นๆ จัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ รับชำระผ่านบัตรเครดิต แบบออนไลน์

โปรแกรมแนะนำ

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

โปรแกรมที่น่าสนใจ

ทัวร์กระบี่spot_img