Sunday, June 23, 2024
spot_img

ทัวร์สิงคโปร์ ชมการแข่งขันฟุตบอล Liverpool VS Fc Bayern Munich (2-4 ส.ค.66)

 

ทัวร์สิงคโปร์ ชมฟุตบอล LIVERPOOL vs FC BAYERN MUNICH  

ไฮไลท์
1 ชมฟุตบอล “LIVERPOOL FC” VS “FC BAYERN MUNICH”
2 เดินทางโดยสายการบิน THAI LIONAIR (SL)
3 เข้าชมการแข่งขัน ณ National Stadium รวมบัตรเข้า ชมวันแข่ง BRONZE TICKET
4 ชมเมืองสิงคโปร์ และ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศ
5 เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนแห่งเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์
6 ไหว้พระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) ที่ไชน่าทาวน์
7 ช้อปปิ้งสินค้า BRAND NAME ที่มารีน่าเบย์แซนด์ ถนนออร์ชาด พร้อมเดินถ่ายรูปสบายๆ
8 รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด
9 พักโรงแรม Park View ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
10 พิเศษ ! แถมฟรี บัตร EZ Link Card และเงินในบัตรมูลค่า 5 SGD/ท่าน ไว้สำหรับเดินทางในสิงคโปร์
วันที่   โปรแกรม
1 กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – MERLION – HOTEL – National Stadium
2 Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ)
3 CHINATOWN – วัดแขก – วัดเจ้าแม่กวนอิม – FORT CANNING PARK – GARDEN BY THE BAY -ท่านช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด – THE JEWEL CHANGI – กรุงเทพฯ


โปรโมชั่นนี้ จองและชำระก่อนวันที่ 16 มิ.ย.66
รับทันที ส่วนลด 2,000 บาท

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่
2-4 สิงหาคม 2566 26,999.- 24,999.-

กลับหน้าหลัก ทัวร์สิงคโปร์

อัตรานี้รวม
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทางตามรายการทัวร์
 ตั๋วเข้าสนามแบบ BRONZE TICKET
 พิเศษ ! แถมฟรี บัตร EZ Link Card และเงินในบัตรมูลค่า 5 SGD/ท่าน ไว้สำหรับเดินทางในสิงคโปร์
 ตั๋วเครื่องบินและภาษีน้ำมันตามรายการ ชั้นประหยัด ไป/กลับตามกำหนดการของคณะทัวร์
 น้ำหนักกระเป๋าการเดินทาง 20 Kg
 ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 ค่าที่พัก 2 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน
 ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
 ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหว่างวันเดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรับรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)
อัตรานี้ไม่รวม
 ค่าธรรมเนียมทิปไกด์ท้องถิ่น+ค่าทิปคนขับรถ เหมาจ่าย ท่านละ 700 บาท
เก็บที่สนามบิน ณ วันเดินทาง (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ)
 ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

โค้ดทัวร์

ส่วนลด

ยังมีโปรแกรมอีกมากไม่ได้ลงหน้าเว็บไซต์ ต้องการโปรแกรมอื่นๆ จัดกรุ๊ปส่วนตัว ส่วนลดต่างๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

โปรไฟไหม้

สะดวก ติดต่อง่าย ทุกช่องทาง

สอบถามผ่านไลน์ @bestfriend (มีแอดนำหน้า)

เพิ่มเพื่อน

โปรแกรมที่น่าสนใจ

ทัวร์สิงคโปร์ ชมการแข่งขันฟุตบอล Liverpool VS Fc Bayern Munich (2-4 ส.ค.66)

ต่อท่าน

ทัวร์สิงคโปร์ ชมการแข่งขันฟุตบอล Liverpool VS Fc Bayern Munich (2-4 ส.ค.66)

ต่อท่าน

ทัวร์สิงคโปร์ ชมฟุตบอล ลิเวอร์พูล Vs บาเยิร์น ราคา 25,999 บาท (1-3...

ต่อท่าน

ทัวร์ดูบอล-ลิเวอร์พูล

ทัวร์ดูบอลลิเวอร์พูล เอฟเวอร์ตัน 8 วัน 5 คืน

19-26 ต.ค.66
SRTBLHR3
ลด 1,000 บาท
189,900

ต่อท่าน

spot_img