Sunday, June 23, 2024
spot_img

แสมสาร พร้อมพัก Terra Nara (พัก 4 ดาว) 2 วัน 1 คืน

ดำน้ำแสมสาร รวมที่พัก 2 วัน 1 คืน

วันที่ 1 เจ้าหน้าที่ รอรับ ณ จุดนัดหมาย…แสมสาร
  ทริปดำน้ำ แสมสาร 3 ชม แสมสาร 3 ชม
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Terra Nara ในระดับ 4 ดาว
วันที่ 2 รับประทานอาหารเช้า-อิสระตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อแพคเก็จเพิ่มเติม
  เช็คเอาท์ (ไม่เกิน 12.00 น)
ค่าบริการรวม
  • ทริปดำน้ำแสมสาร 3 ชม
  • น้ำดื่มบนเรือ
  • ถ่ายภาพไม่จำกัดจำนวน
  • ห้องพัก 4 ดาว จำนวน 1 คืน
  • อาหารเช้า 1 มื้อ
ค่าบริการไม่รวม
  • ไม่รวมรถในการพาเที่ยว
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

โค้ดทัวร์

samaesan2d-Terra

ส่วนลด

พักใกล้หาด/

ยังมีโปรแกรมอีกมากไม่ได้ลงหน้าเว็บไซต์ ต้องการโปรแกรมอื่นๆ จัดกรุ๊ปส่วนตัว ส่วนลดต่างๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

โปรไฟไหม้

สะดวก ติดต่อง่าย ทุกช่องทาง

สอบถามผ่านไลน์ @bestfriend (มีแอดนำหน้า)

เพิ่มเพื่อน

โปรแกรมที่น่าสนใจ

แสมสาร พร้อมพัก XQ PATTAYA (พัก 4 ดาว) 2 วัน...

เดินทางได้ทุกวัน
samaesan2d xq
พักใหล้หาด
1,799

ต่อท่าน

ดำน้ำแสมสาร รวมที่พัก 2 วัน 1 คืน

เดินทางได้ทุกวัน
samaesan2d1n-Dis
พักใกล้หาด/
2,099

ต่อท่าน

ดำน้ำแสมสาร รวมที่พัก 2 วัน 1 คืน

เดินทางได้ทุกวัน
samaesan2d1n-mytt
พักใกล้หาด
2,399

ต่อท่าน

ดำน้ำแสมสาร รวมที่พัก 2 วัน 1 คืน

เดินทางได้ทุกวัน
samaesan2d1n-mood
พักใกล้หาด/
1,500

ต่อท่าน

spot_img