Monday, April 15, 2024

License No. 11/07424

spot_img

ทัวร์ ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน

วันที่ 1 กรุงเทพ – สนามบินเถาหยวน – ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย
วันที่ 2 หนานโถว – นั้งกระเช้าชมทะเลสาบสุริยันจันทรา – หมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าชนเผ่า – สวนสนุก – ร้านชาอู่หลง – ไทเป -ร้านพายสับปะรด – ซีเหมินติง ไนท์มาเก็ต
วันที่ 3 ท่าเรือเจิ้งปิน – ปั่นเรียลไบท์ – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ร้านเจอมิเนี่ยม –ถ่ายรูปตึกไทเป101ที่หมู่บ้านทหารซื่อซื่อหนันซุน
วันที่ 4
วัดหลงซาน – ร้านเครื่องสำอาง – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ

BCF_CCIT1

กำหนดการเดินทาง 

วันที่เดินทาง ห้องเตียงคู่ นอน 2-3 ท่าน
เด็กมีเตียงพัก 3 ท่าน
วันที่ 19-22 เมษายน 2567 22,899.- 20,899.-
วันที่ 25-28 เมษายน 2567 22,899.-20,899.-

 

ส่วนลด :

ลดสุงสุด 2,000 บาท

โค้ดทัวร์ :

BCF_CCIT1
spot_img
spot_img
spot_img

เรื่องใหม่

spot_img

สอบถามผ่านไลน์ @bestfriend (มีแอดนำหน้า)

เพิ่มเพื่อน

spot_imgspot_img

โปรแกรมที่น่าสนใจ

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย 6 วัน 5คืน

พ.ค.-ก.ย.67
BGSF_DYG05 ZHANGJIAJIE
200 บาท
20,999

ต่อท่าน

ทัวร์จีน หนึ่งในใต้หล้า V 2. 6 วัน 5คืน

พ.ต.-ต.ค.67
BGSF_DYG06.ZHANGJIAJIE
200 บาท
23,999

ต่อท่าน

ทัวร์ จีน ฉางชา 6 วัน 5 คืน

พ.ค.-มิ.ย.67
BGSF_CSX07
200 บาท
18,999

ต่อท่าน

ทัวร์จีน จงเจียเจี้ย 5 วัน 4 คืน

ม.ค.-เม.ย.67
BBF_DYG04
200 บาท
20,999

ต่อท่าน

spot_img