Monday, April 15, 2024

License No. 11/07424

spot_img

ทัวร์ฮ่องกง กระเช้านองปิง ช้อปปิ้ง ไหว้พระวัดดัง 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ฮ่องกง กระเช้านองปิง ช้อปปิ้ง ไหว้พระวัดดัง 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ฮ่องกง กระเช้านองปิง ช้อปปิ้ง ไหว้พระวัดดัง หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง พระใหญ่เทียนถาน 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ฮ่องกงกระเช้านองปิงราคาถูก

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ฮ่องกง (เช็กแล็บก็อก) – วัดกวนไท –
ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย – AVENUE OF STARS – ชมโชว์ SYMPHONY OF LIGHT
วันที่ 2 เกาะลันเตา – กระเช้านองปิง 360 – หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง – พระใหญ่เทียนถาน – ช้อปปิ้ง CITY GATE OUTLET
วันที่ 3 เกาะฮ่องกง – จุดชมวิวเขาวิคตอเรีย (รถโค้ช) – วัดเจ้าแม่กวนอิม รีพลัสเบย์ – วัดเจ้าแม่กวนอิม วัดฮองฮำ – โรงงานจิวเวลรี่ – ร้านหยก – วัดหวังต้าเซียน – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งย่านมงก๊ก – สนามบินฮ่องกง (เซ็กแล็บก็อก) – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

โค้ดทัวร์ BCF_CFDHKG1

กำหนดการเดินทาง 

วันเดินทาง ห้องเตียงคู่ นอน 2-3 ท่าน
เด็กมีเตียงพัก 3 ท่าน
06-08 เมษายน 2567 20,899 
13-15 เมษายน 2567 25,899 
14-16 เมษายน 2567 25,899 
20-22 เมษายน 2567 18,899
27-29 เมษายน 2567 20,899 
04-06 พฤษภาคม 2567 20,899 
01-03 มิถุนายน 2567 20,899 
08-10 มิถุนายน 2567 18,899 
05-07 กรกฎาคม 2567 18,899 
20-22 กรกฎาคม 2567 20,899 
27-29 กรกฎาคม 2567 20,899 

ส่วนลด :

ลด 400 บาท

โค้ดทัวร์ :

BCF_CFDHKG1
spot_img
spot_img
spot_img

เรื่องใหม่

spot_img

สอบถามผ่านไลน์ @bestfriend (มีแอดนำหน้า)

เพิ่มเพื่อน

spot_imgspot_img

โปรแกรมที่น่าสนใจ

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ 4 วัน 2 คืน

เม.ย.67
BRWF_HKGW22
ลด 200 บาท
16,999

ต่อท่าน

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน 3 วัน 2 คืน

เม.ย.-ก.ค.67
BCF_CFDHKG2
ลด 400 บาท
21,899 

ต่อท่าน

spot_img