Tuesday, July 16, 2024
spot_img

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป 5 วัน 4 คืน

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป 5 วัน 4 คืน

วันที่ 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน – เมืองเจียอี้ – หมู่บ้านฮิโนกิ – ตลาดกลางคืนเหวินฮั่ว
วันที่ 2 เมืองเจียอี้ – ชิมชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ชมป่าสนพันปี – นั่งรถไฟโบราณ –
เมืองไถจง – ตลาดกลางคืนฝงเจี่ย
วันที่ 3 เมืองไถจง – เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง –
วัดเหวินอู่ – กรุงไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด – ตลาดกลางคืนซีเหมินติง
วันที่ 4
กรุงไทเป – ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – ท่าเรือประมงเจิ้งปิน – ร้านเครื่องสำอาง – วัดหลงซาน –
ตลาดกลางคืนหัวซี
วันที่ 5 กรุงไทเป – ศูนย์เจอร์เมเนียม – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) – ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน – ท่าอากาศยานดอนเมือง

โค้ดทัวร์ BTNF_TPEFD01241

กำหนดการเดินทาง 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่
04 – 08 เมษายน 2567 24,888
12 – 16 เมษายน 2567 28,888
13 – 17 เมษายน 2567 28,888
24 – 28 เมษายน 2567 22,888
08 – 12 พฤษภาคม 2567 22,888
15 – 19 พฤษภาคม 2567 22,888
12 – 16 มิถุนายน 2567 22,888
26 – 30 มิถุนายน 2567 22,888
03 – 07 กรกฎาคม 2567 22,888
18 – 22 กรกฎาคม 2567 24,888
21 – 25 สิงหาคม 2567 22,888 20,888
04 – 08 กันยายน 2567 22,888
02 – 06 ตุลาคม 2567 24,888
19 – 23 ตุลาคม 2567 24,888

ยังมีโปรแกรมอีกมากไม่ได้ลงหน้าเว็บไซต์ หากต้องการโปรแกรมอื่นๆ จัดกรุ๊ปเหมา ส่วนลดต่างๆ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ จองทัวร์ต่างประเทศกับเราวันนี้รับฟรี กระเป๋าผ้าเก๋ๆ และขนมเบรค ณ วันเดินทาง ดูตัวอย่างเพิ่มเติมที่นี่ ภาพประทับใจ

จัดโปร
ลดสูงสุด 2,000
spot_img

เส้นทางยอดนิยม

ราคาทัวร์ที่ต้องการ

spot_img
spot_img

สะดวก ติดต่อง่าย ทุกช่องทาง

สอบถามผ่านไลน์ @bestfriend

เพิ่มเพื่อน

โปรแกรมที่น่าสนใจ

ทัวร์จีน ฉางซา หวังเซียนกู่ 5 วัน 4 คืน

5 วัน 4 คืน
ก.ย.-ธ.ค.67
BIF_CVZ97
ลด 200
21,888

ต่อท่าน

ทัวร์ญี่ปุ่น เซนได 7 วัน 4 คืน

7 วัน 4 คืน
ต.ค.67
BRF_XJ042
ลด 200
43,919.-

ต่อท่าน

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮาคุบะ คามิโคจิ ทาคายาม่า ฟูจิ 6 วัน...

6 วัน 4 คืน
ต.ค.67
BRF_XJ041
ลด 200
39,919.-

ต่อท่าน

ทัวร์ญี่ปุ่น คามิโคจิ โตเกียว ฟูจิ 5 วัน 3...

5 วัน 3 คืน
ต.ค.67
BRF_XJ040
ลด 200
34,919.-

ต่อท่าน