Friday, September 29, 2023
spot_img

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ 6 วัน 4 คืน

1 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)
2 ท่าอากาศยานเถาหยวน – เมืองไถจง – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้ – ตลาดนัดกลางคืนเหวินฮั่ว
3 ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – เมืองไถจง – ร้านไอศกรีมมิยาฮาร่า(ไม่รวมไอศกรีม) – ตลาดไถจง ไนท์มาร์เก็ต
4 หมู่บ้านสายรุ้ง (RIANBOW VILLAGE) – เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – ตึกไทเป 101 – วัดหลงซาน – ย่านซีเหมินติง
5 ศูนย์เครื่องสำอาง – เมืองนิวไทเป – ถนนโบราณสือเฟิ่น(ปล่อยโคมลอย) – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – เมืองไทเป
6 อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก – ร้านGERMANIUM – ท่าอากาศยานเถาหยวน – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)

กำหนดการเดินทาง

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ ห้องละ 2 – 3 ท่าน
อัตราท่านละ
08 – 13 ตุลาคม 2566 22,999
17 – 22 ตุลาคม 2566 25,999
22 – 27 ตุลาคม 2566 22,999

 

ส่วนลด :

ลด 200 บาท

ส่วนลด :

BGSFTPE15

ยังมีโปรแกรมอีกมากไม่ได้ลงหน้าเว็บไซต์ หากต้องการโปรแกรมอื่นๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

โปรแกรมที่น่าสนใจ

ทัวร์ฟุกุโอกะ หมู่บ้านยูฟุอิน 5 วัน 3 คืน

5 วัน 3 คืน
ก.ค.2566
Viet Jet

โค้ด

ลด 3,000 บาท
19,990

เริ่มต้น/ท่าน

4 วัน 3 คืน
5-8 ต.ค.66
Viet Jet

โค้ด

BCIFVZD2
ลดสูงสุด 4,000 บาท
12,899

เริ่มต้น/ท่าน

5 วัน 3 คืน
1-5 ธ.ค.66
Air Asia X

โค้ด

BTASF XJ
ลด 400 บาท
54,900

เริ่มต้น/ท่าน

5 วัน 3 คืน
22-26 ก.พ.67
AIR ASIA X

โค้ด

BTASF XJ
ลด 400 บาท
52,900

เริ่มต้น/ท่าน

ทัวร์กระบี่spot_img

ทัวร์ต่างประเทศ

spot_img

โปรแกรมแนะนำ

ทัวร์ในประเทศ

ตัวอย่างภาพประทับใจ