Friday, July 19, 2024
spot_img
HomeGuideGuide Ayutthaya ไกด์อยุธยา บรรยายอยุธยา บรรยายประวัติศาสตร์ จ.อยุธยา

Guide Ayutthaya ไกด์อยุธยา บรรยายอยุธยา บรรยายประวัติศาสตร์ จ.อยุธยา

ไกด์อยุธยา เจ้าหน้าที่บรรยายอยุธยา | ติดต่อเจ้าหน้าที่บรรยายประวัติศาสตร์ จ.อยุธยา

guide-Ayutthaya

ไกด์อยุธยา เจ้าหน้าที่บรรยายอยุธยา  

ไกด์อยุธยา เจ้าหน้าที่บรรยายอยุธยา รับบรรยายประวัติศาสตร์ จ.พระนครศรีอยุธยา เจ้าหน้าที่บรรยายอยุธยา เจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ รับบรรยายประวัติอยุธยา และรับ บรรยายในพื้นที่กรุงเทพ และ จ.พระนครศรีอยุธยา ไกด์ภาษาอังกฤษ ไกด์ภาษาไทย เรามีเจาหน้าที่ผู้ชำนาญเส้นทาง ไกด์วัดวัง ไกด์ภาษาอังกฤษ กรุงเทพ ไกด์ภาษาอังกฤษ อยุธยา ช่วยในเรื่องการบริการในเรื่องของเส้นทางสำคัญในการท่องเที่ยวพร้อมบรรยายให้ความรู้แบบเป็นกันเองในเรื่องของประวัติศาสตร์ความรู้ความเป็นมาในสถานที่สำคัญต่างๆ ของเมืองกรุงเก่าอยุธยา สถานที่สำคัญที่คุณไม่ควรพลาด ตามรอยละครดังออเจ้า และแหล่งความรู้กับของใช้สมัยอยุธยา สถานที่ท่องเที่ยวไหว้พระ 9 วัด ตลาดน้ำและการซื้อของฝาก สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 082-3550282

ไกด์-อยุธยา
ไกด์บรรยายประวัติอยุธยา
ไกด์นำชมอยุธยา ไกด์บรรยายอยุธยา
 เจ้าหน้าที่ ค่าบริการ 
 น้องนักศึกษา (ภาษาไทย) เต็มวัน 1,200
น้องนักศึกษา (ภาษาไทย) ครึ่งวัน 600
 ไกด์มีบัตร (ภาษาไทย ) เต็มวัน    1,500 บาท
 ไกด์มีบัตร (ภาษาไทย ) ครึ่งวัน  1,000 บาท
ไกด์มีบัตร (ภาษาอังกฤษ) เต็มวัน    2,500 บาท
ไกด์มีบัตร (ภาษาอังกฤษ) ครึ่งวัน  2,000 บาท

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม ไกด์อยุธยา
สถานที่ท่องเที่ยว ไหว้พระ 9 วัด
ล่องเรือทานอาหารอยุธยา ล่องเรืออยุธยา

ตัวอย่างการเดินทาง : ภาพประทับใจ

ชมช้างอยุธยา

บริษัทเบสเฟรนด์ ฮอลิเดย์ ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่าน
ไกด์อยุธยา เจ้าหน้าที่บรรยายอยุธยา | ติดต่อเจ้าหน้าที่บรรยายประวัติศาสตร์ จ.อยุธยา

spot_img
spot_img

Program Tour

spot_img

สอบถามผ่านไลน์ @bestfriend

เพิ่มเพื่อน

Latest articles